Atahan Çağatay
Pnömokok İnfeksiyonlarında Tedavi
Aynur Eren Topkaya
Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü
Ayşenur Sarı
Riskli Ünitelerde Yatan Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae taranması
Bahar Akgün & Nezahat Gürler
Daima Önemli Bir Patojen "STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE"
Belgin Altun
Streptococcus Pneumoniae Güncel Direnç Mekanizmaları
Beyza Ener
Antifungal Dirençte Öne Çıkan Sorunlar ve Ülkemizdeki Durum
Burak Aksu
Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji
Çiğdem Kayacan
Antibiyotik Direncinin Geleceği
Esra Karakoç
Dirençli Mikroorganizmaların Saptanması
Feriha Çilli
BD MAX SİSTEMİ VE KARBAPENEMAZ ÜRETEN ENTEROBACTERIACEAE'NIN HIZLI SAPTANMASI
Filiz Pehlivanoğlu
Yeni Antibiyotikler
Füsun Can
İdrar Örneklerinin Değerlendirilmesinde Etkili Faktörler
Hakan Abacıoğlu
Antibiyotikler ve Mikrobiyom
Meral Karaman
Deneysel enfeksiyon modellerinde yeni yaklaşımlar
Mine Doluca Dereli
Antifungal Dirençli ve Antifungal Duyarlılık Testleri
Mustafa Özyurt
Dirençli Mikroorganizmaların Kontrolünde Çevrenin Önemi
Nedret Koç
Olgularla antifungal direnç ve klinik yansımaları
Nialy Çöplü
ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VE KLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ
Nilgün Çerikçioğlu
Ticari Yeni ve Diğer Antifungal Duyarlılık Testleri:Avantaj ve Dezavantajları
Onur Karatuna
Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae
Osman Elbek
Tüberküloz Kontrolünde Sorun Antimikrobiyal Direnç Mi?
Özgen Eser
SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ DİRENÇLİ ETKENLER VE KONTROL Acinetobacter baumannii
Pınar Çıragil
AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ?
Sesin Kocagöz & Ceren Karahan
Olgularla sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlarda duyarlılık testlerinin kullanımı ve tedavi yaklaşımları
Seyhan Ördekçi
OLGULARLA TOPLUM KÖKENLİ ENFEKSİYONLARDA DİRENÇ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Şöhret Aydemir
KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER
Tanıl Kocagöz
Antimikrobiyal Tedavide Geçmişin Yöntemleri
Ufuk Hasdemir
Dirençli Bakteri Enfeksiyonlarında Yeni Yaklaşımlar

Geri Dön