TMC Çalışma Grupları
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu
Deniz Gür
Grup Başkanı
Ufuk Hasdemir

Zeynep Gulay
Cigdem Kayacan
Guner Soyletir
Onur Karatuna Sekreter
Iftihar Koksal
Şöhret Aydemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı
Salim Karavelioglu
MÜTFV Özel Academic Hospital Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman
 

 

İletişim Adresi : Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi , Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim dali, 06100, Ankara
Telefon : (0312) 310 59 25
E-posta : dgur@hacettepe.edu.tr
Kuruluş Tarihi ve Amaçları : Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin çalışma alt gruplarından birisi olan Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu “ADTS” grubu, antibiyotik duyarlılık testlerinde ülke çapında standardizasyonun sağlanmasına öncülük etmesi amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.
Faaliyet Raporları : Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 2010
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma çrubu
Sunumlar : Dr. Janet Hindler

Susceptibility Testing Information…
-IDSA MRSA Guidelines
-IDSA Cystitis / Pyelonephritis Guidelines
P. aeruginosa beta-lactam breakpoints
NDM-1

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.