• XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kısa Video Yarışması’nda yer almış olan aşağıdaki videoların her türlü içeriklerinden eser sahipleri sorumludur.

EĞİTİCİ VİDEOLAR

1. Salmonella ve E.coli’nin 24 saatlik hayatı- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2. Bulaşıcı hastalıklarda bir önder- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Girne Amerikan Üniversitesi

3. El yıkama- THSK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı Daire Başkanlığı


• Umut vadeden senaryo: Amebiyazis- Ege Üniversitesi

• Umut vadeden kurgu: John Snow kimdir- Mersin Üniversitesi- THSK

• Umut vadeden kostüm: Biyogüvenlik 3 Düzey laboratuvarına giriş hazırlıkları- THSK

• Umut vadeden görüntü: Laktofenol pamuk mavisi ile boyama yöntemi- Giresun Üniversitesi

• Umut vadeden ışık: Anaerop Kabin- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

• Umut vadeden müzik: Parazitlerin kriyoprezervasyonu ve arşivlenmesi; Parazit Bankası- Celal Bayar Üniversitesi

• Umut vadeden yönetmen: Leishmaniasis direnç testleri: Celal Bayar Üniversitesi

• Umut vadeden görüntü yönetmeni: Laktik asit çöktürme yöntemi, akar tanımlama- Ordu Üniversitesi

• Umut vadeden yapımcı: Türkiye’de saha şartlarında Leishmaniasis tanısında kullanılan zenginleştirilmiş besiyeri hazırlanması- Celal Bayar Üniversitesi

• Umut vadeden belgesel: Alexander Fleming- Mersin Üniversitesi

• Umut vadeden seslendirme: MALDI TOF MS- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi


EĞLENCELİ VİDEOLAR

1. Laboratuvar Kuralları- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2. Sıtmada İnce yayma preparasyonu- İstanbul Üni versitesi İstanbul Tıp Fakültesi

3. Happy Microbiology- Hamidiye Şişli Etfal-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi