TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Tularemi Çalışma Grubu
Resimler

Prof. Dr. Esra KOÇOGLU
Başkan

Prof. Dr. Oğuz KARABAY
Sekreter

Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ

Prof. Dr. Şaban GÜRCAN

Prof.Dr. Güven ÇELEBİ

Grup Başkanı Prof. Dr. Esra KOÇOĞLU
Telefon 0542 342 91 49
E-posta kocogluesra@yahoo.com
Grup üyeleri Prof. Dr. Esra KOÇOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Oğuz KARABAY
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Prof. Dr. Şaban GÜRCAN
Prof. Dr. Güven ÇELEBİ
Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar
Kuruluş Tarihi ve Amaçları Tularemi son yıllarda Türkiye’de yeniden önem kazanan hastalıklardan biri olarak dikkati çekmektedir. TC. Sağlık Bakanlığı bu hastalığı 2005 yılında bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar (Grup C) arasına almıştır. Ülkemizde tulareminin mevcut durumunun tespiti, etkenin bakteriyolojik özellikleri, hastalığın epidemiyolojisi ve tedavisine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulması nedeniyle 31 Ekim 2007 tarihinde “Tularemi Çalışma Grubu” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde kurulmuştur. Çalışma grubunun başlıca amacı; konuyla ilgili araştırıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, bilimsel amaçlı ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek, hastalıkla ilgili multi-disipliner ve çok merkezli çalışmalar yapılmasını organize etmek, tularemi salgınları sırasında ulusal işbirliği ve eylem planları oluşturmaktır. Tularemi konusuna ilgi duyan; özellikle Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Parazitoloji, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, Veteriner Hekim ve Biyologların bu çalışma grubu içinde yer almasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
Faaliyet Raporları Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010