TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Tularemi Çalışma Grubu
Resimler

Prof.Dr. Güven ÇELEBİ
Başkan
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.
67600 Kozlu, Zonguldak
guvencelebi@yahoo.com
Tel: 533 352 02 54

Doc Dr Esra KOÇOGLU
Sekreter
Abant Izzet Baysal Üniversitesi
Tip Fakültesi
T bbi Mikrobiyoloji AD
14280 BOLU TÜRKiYE
Tel: 0374 2534656/3068
kocogluesra@yahoo.com

Prof.Dr.Aynur KARADENİZLİ
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Umuttepe, 41380, Kocaeli
aynuryk2010@yahoo.com, aynurk@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 3037444

Prof. Dr. Şaban GÜRCAN
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
22030, Edirne
sabangurcan@trakya.edu.tr
Tel: 0284 2357641-1629

Prof. Dr. Oğuz KARABAY
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Sakarya
okarabay@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Davut ÖZDEMİR
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi
Konuralp/DÜZCE
davutozdemir@hotmail.com

Doç.Dr.Tuğrul Erbaydar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Cebeci-Ankara
erbaydar@ankara.edu.tr
Grup Başkanı Prof.Dr. Güven ÇELEBİ
İletişim Adresi Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 67600 Kozlu, Zonguldak
Telefon 533 352 02 54
E-posta guvencelebi@yahoo.com
Grup üyeleri Prof.Dr. Güven ÇELEBİ(Başkan)
Prof.Dr. Aynur Karadenizli
Prof. Dr. Şaban GÜRCAN
Prof. Dr. Oğuz KARABAY
Prof. Dr. Davut ÖZDEMİR
Doc Dr Esra KOÇOGLU
Doç.Dr.Tuğrul Erbaydar
Kuruluş Tarihi ve Amaçları Tularemi son yıllarda Türkiye’de yeniden önem kazanan hastalıklardan biri olarak dikkati çekmektedir. TC. Sağlık Bakanlığı bu hastalığı 2005 yılında bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar (Grup C) arasına almıştır. Ülkemizde tulareminin mevcut durumunun tespiti, etkenin bakteriyolojik özellikleri, hastalığın epidemiyolojisi ve tedavisine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulması nedeniyle 31 Ekim 2007 tarihinde “Tularemi Çalışma Grubu” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde kurulmuştur. Çalışma grubunun başlıca amacı; konuyla ilgili araştırıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, bilimsel amaçlı ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek, hastalıkla ilgili multi-disipliner ve çok merkezli çalışmalar yapılmasını organize etmek, tularemi salgınları sırasında ulusal işbirliği ve eylem planları oluşturmaktır. Tularemi konusuna ilgi duyan; özellikle Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Parazitoloji, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, Veteriner Hekim ve Biyologların bu çalışma grubu içinde yer almasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
Faaliyet Raporları Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010