Haberler & Duyurular .
Haber/Duyuru Arşivi
Filtreleme
Kategori :
Kelime :
Kriter : Başlık    Başlık ve Özet Başlık, Özet ve İçerik
EUCAST Kan Kültürü Şişelerinden Doğrudan Hızlı Antimikrobiyal Duyarlılık Testi 19/02/2019
devamı »
1 Ocak 2019’dan itibaren kullanıma giren yeni S, I ve R terimlerine ilişkin açıklama 07/02/2019
devamı »
Yeni Yılınız Kutlu Olsun 31/12/2018
devamı »
GENEL KURUL DUYURUSU 09/10/2018
devamı »
ŞARBON BİLGİLENDİRME NOTU 28/09/2018
devamı »
DUYURU (XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi) 21/09/2018
devamı »
Sağlık Bakanlığı ve THSK’nın başkanlığında hazırlanan “Şarbonun Mikrobiyolojik Tanısı” başlıklı Ulusal Mikrobiyoloji Standartları (UMS) 13/09/2018
devamı »
Şarbon Hakkında Bilgi Notu 06/09/2018
devamı »
Uluslararası XXXVIII. Türk Mikrobioloji Kongresi 08/08/2018
devamı »
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Geçici Görevlendirme ile Personel Alımı 30/07/2018
devamı »
TMC-ADTS Duyurusu 26/07/2018
devamı »
EUCAST Kalite Kontrol Tabloları 2018 02/04/2018
devamı »
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Çalışma Grupları Yönergesi 01/02/2016
TMC Çalışma Grupları Yönergesinin yenilenmiş son şekli  01.02.2016 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve web sayfamıza eklenmiştir.
devamı »
GENEL KURUL DUYURUSU 13/10/2014
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 30 Ekim 2014’de saat 16.30’da Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Belek, Antalya adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır; bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 13 Kasım 2014, saat 16.30’da aynı adreste yapılacaktır. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu Genel Kurul Gündemi; 1.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 2.Kongre Divanının seçimi 3.Faaliyet Raporunun okunması 4.Denetim Raporunun okunması 5.Tasarı Bütçenin sunulması 6.Yönetim Kurulu’nun ibrası 7.Tüzük maddelerinde aşağıda belirtilen değişiklik önerilerinin görüşülmesi ESKİ Madde 6-   (Fıkra) g. Her üye, üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, üç yıl üst üste ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. YENİ Madde 6-   (Fıkra) g. Her üye, üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, üç yıl üst üste ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 65 yaşın üzerindeki üyeler istedikleri takdirde aidat öderler. ESKİ Madde 12- Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulunun ya da asil üyelerin 1/5 inin teklifi ile Genel Kurul toplantısında mevcut asil üyelerin 2/3 çoğunluğunun kabulü ile değiştirilebilir. Ancak Tüzük değişikliği gündemde yok ise genel kurula katılan üyelerin 1/10’unun Divana önerisi ile gündeme alınarak değiştirilir. YENİ Madde 12- Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. ESKİ Madde 14- Derneğin feshi, Genel kurula katılan üyelerin 2/3 kararı ile olur. YENİ Madde14- Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir.  Fesih kararı için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca fesih için Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. MADDE EKLEME Madde 15- Genel kurul gündeminde bulunan bir maddenin gündemden çıkarılması mümkün değildir. Tüzük değişikliği veya fesh konularının görüşülebilmesi için gündemde bulunması zorunludur. Bu iki konu gündeme sonradan ilave edilemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen diğer konuların gündeme alınması zorunludur. Bu şekilde  gündeme ilave yapılabilir.   8. Dernek Yönetim Kurulu’na taşınmaz satın alma yetkisi verilmesi 9.World Association of Societies of Pathology & Laboratory Medicine (WASPALM)  birliğinden ayrılma teklifi 10.Vefat eden ve 65 yaşını dolduran üyelerimizin aidat borçlarından feragat edilmesi için Genel Kurul’dan yetki istenmesi 11.Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi 12.Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi 13. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi 14.Dilek ve öneriler  
devamı »
2014 ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU ANKETİ 30/09/2014
devamı »
EUCAST Dokümanları 05/02/2014
devamı »
4 Mevsim 4 Bölge Toplantıları 04/02/2014
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti  2014 yılında değerli üyeleriyle 4 farklı mevsimde  ülkemizin 4 farklı bölgesinde buluşmayı amaçlamaktadır
devamı »
ANAEROBE 2014 29/01/2014
Değerli Üyeler,Haziran 28-Temmuz 1, 2014 – tarihlerinde Chicago'da yapılacak olan 2014 Anaerobe toplantısının ön programına http://www.anaerobe.org/2014/program.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.  
devamı »
54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 29/01/2014
54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy resmi web sitesine ilgili linkten ulaşabilirsiniz.http://www.icaac.org/
devamı »
The ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting 29/01/2014
The ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting resmi web sitesine ilgili linkten ulaşabilirsiniz.http://www.asmbiodefense.org/
devamı »