Değerli Meslektaşlarımız,

14. Antimikrobik Kemoterapi Günleri (AKG)'nin 24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda yapılacaktır.

AKG'nin geçmis yıllarda olduğu gibi antimikrobik kemoterapi hakkında bir yandan mevcut durum ele alınırken bir yandan da yeniliklerin ayrıntılı şekilde irdelendiği ve karşılıklı tartışma ortamında değerlendirildiği bir sempozyum olması hedeflenmektedir.

Başlıca konuları EUCAST’ta yenilikler ve yansımaları, Teknik Belirsizlik Alanı (TBA), duyarlılık kategorilerinin (S, I, R) yeni tanımları ve klinisyene yansımaları, otomatize sistemler ve kısıtlı antibiyogram raporlamada sorunlar, kan kültüründen doğrudan antibiyotik duyarlılık testi çalışılması, tüm genom çalışmaları ve diğer güncel konular olacaktır. Olgu tartışmalarına ve yeni uzmanların karşılaştığı sorunlara da yer verilmesi planlanmaktadır. Sözlü bildirimlerde antibiyotik duyarlılık testlerinde standart yöntemler, yeni yöntemler ve yeni antibiyotikler; antibiyotik direnç mekanizmalarına öncelik verilecektir. Sözlü bildirilere ağırlık verilecektir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Antimikrobik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubunun 1992 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü AKG, bu yıl da yine sizlerin konu önerileri ve katkıları ile daha etkili ve verimli olacaktır.

AKG Sempozyumuna sizleri davet etmekten onur duyar, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu adına,

 

Sempozyum Başkanı

Nilay ÇÖPLÜ

Sempozyum Sekreteri

Zeynep Ceren KARAHAN

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanı

Nilay ÇÖPLÜ

ADTS Başkanı

Deniz GÜR

Sempozyum Sekreteri

Zeynep Ceren KARAHAN

Şöhret AYDEMİR
Zeynep GÜLAY
Ufuk HASDEMİR

TMC Yönetim Kurulu Üyeleri
Barış OTLU
Mustafa ÖZYURT
Serap SÜZÜK YILDIZ
Çağrı ERGİN
Özgür KURT
Fadile YILDIZ ZEYREK
Candan ÇİÇEK

Onur KARATUNA
Çiğdem KAYACAN
Güner SÖYLETİR

Danışmanlar
Sesin KOCAGÖZ
İftihar KÖKSAL

KLİMUD Yönetim Kurulu Üyeleri
Selda ERENSOY
Aydan ÖZKÜTÜK
Osman Sezer CİRİT
Fahri Yüce AYHAN
A. Esra KARAKOÇ
Gül ERDEM

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
21 Mart 2020

 

Bilimsel programa ulaşmak için tıklayınız.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiri özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 400 kelimeyi geçmemelidir.
2. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük, diğer harfler küçük harf ile yazılmalıdır.
3. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.
4. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Yılmaz
5. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
6. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örneğin:……… Üniversitesi ……… Fakültesi/Yüksekokulu, ……… Anabilim Dalı/Bölümü, ……. İli
7. Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda belirtilmelidir.
8. Özet; yapılandırılmış olmalı Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
***Yayımlanmış çalışmalardan bildiri başvurusu yapılamaz.

 

 

KAYIT ÜCRETLERİ

Kayıt formunu indirmek için tıklayınız.

 

31 Mart 2020'ye kadar kayıt

1 Nisan 2020'den itibaren kayıt

Günlük kayıt

Öğrenci ücreti

Uzman

400 TL

500 TL

200 TL

200 TL

Asistan/Firma Yetkilisi

300 TL

400 TL

· Sempozyum kayıt ücretine; yaka kartı, bilimsel programa katılım, çay-kahve molaları, öğle yemeği ve sempozyum katılım belgesi dahildir.

· Belirtilen ücretlere %18 KDV dahildir.

KAYIT ÖDEMELERİ İÇİN HESAP NUMARASI

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
İş Bankası · Şehremini Şubesi · ŞUBE KODU: 1049
HESAP NO: 1534775
IBAN: TR50 0006 4000 0011 0491 5347 75

 

 

İLETİŞİM

SEMPOZYUM BİLİMSEL SEKRETERYASI
Prof. Dr. Zeynep Ceren Karahan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Telefon: 0532 682 69 06
E-posta: ckarahan@medicine.ankara.edu.tr

SEMPOZYUM ORGANİZASYON SEKRETERYASI

K2 Kongre ve Etkinlik Yönetimi
Mahmut Yesari C. No: 25 Koşuyolu, 34718 Kadıköy/Istanbul
T: 0 (216) 428 95 51
E-posta: akg2020@k2-events.com

 

Başlangıç Tarihi: 24.04.2020

Bitiş Tarihi: 26.04.2020

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

Fotoğraf Galerisi