HACEK Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı HACEK
Kuruluş Tarihi Mayıs 1994
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Müzeyyen Mamal Torun (Başkan)
Prof.Dr. Orhan Cem Aktepe (Sekreter)
Prof.Dr. Sevgi Ergin (Üye)
Prof.Dr. Mehmet Baysallar (Üye)
Prof.Dr. Hrisi Bahar Tokman (Üye)

Telefon 0532 347 34 57
E-posta

muzeyyenmamal.torun@med.bahcesehir.edu.tr - mzntorun@gmail.com

Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Nevriye Gönüllü
Doç.Dr. Barış Ata Borsa
Uzm.Dr. Filiz Sağlam
Dr. Sinem Özdemir
Mikr. Yağmur Eylül Doğantürk
Dr. Nuray Sever
Msc. Halit Tokman
Uzm.Dr. Mert A. Kuşkucu
Msc. Harika Öykü Dinç
Dr. Asiye Karakullukçu
Dr. Kübra Can
Mikr. Mehtap Biçer
Dr. Mehmet Ersoy Aldağ
Arş.Gör. Zeynep Güngördü Dalar
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Demirci
Mikr.Uzm. Ayşe Barış
Uzm.Dr. Şölen Daldaban Dinçer

Amaç ve Hedefler
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti HACEK Çalışma Grubu Mayıs 1994 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizin değişik bölgelerindeki Tıp Fakülteleri ile yazışmalar yapılarak Haemophilus Çalışma Grubunun kurulduğu duyurulmuş ve bu çalışma grubuna dahil olmak isteyen Cemiyet Üyeleri belirlenmiştir.
  • HACEK Çalışma Grubunun ilk toplantısı 15 Nisan 1995 tarihinde “ Birinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu” adı altında İstanbul’da Dedeman Otelinde 105 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan konferanslar ve bildiriler Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu ( Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 24, Editörler: Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun, Prof. Dr. Özdem Anğ ) adlı kitap halinde yayınlanmıştır.
  • HACEK Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 25 Mayıs 2001 tarihinde “İkinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları” adı altında İstanbul’da Polat Rönesans Otelinde HACEK Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 25 Mayıs 2001 tarihinde “İkinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları” adı altında İstanbul’da Polat Rönesans Otelinde başta Prof. Dr. Henri Dabernat olmak üzere yerli ve yabancı 64 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan konferanslar ve bildiriler II. Haemophilus influenzae infeksiyonları sempozyumu ( Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No: 38, Editörler: Prof. Dr. Özdem Ang, Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun ) adlı kitap halinde yayınlanmıştır.
Faaliyet Raporları

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2010

Dokümanlar

HACEK Çalışma Grubu Çalıştay Raporu 2017

Fotoğraflar