HACEK Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı HACEK
Kuruluş Tarihi Mayıs 1994
Yürütme Kurulu

Nevriye Gönüllü (Başkan)
Fatma Köksal Çakırlar (Sekreter)
Müzeyyen Mamal Torun
Sevgi Ergin
Mert A. Kuşkucu

Telefon
E-posta

nevriegonullu@yahoo.com

Çalışma Grubu Üyeleri

Mehmet Baysallar
Hrisi Bahar Tokman
Orhan Cem Aktepe
Zeynep Güngördü Dalar
Barış Ata Borsa
Filiz Sağlam (Çağrılı Üye)
Sinem Özdemir
Yağmur Eylül Doğantürk
Nuray Sever
Halit Tokman
Harika Öykü Dinç
Asiye Karakullukçu
Kübra Can
Mehtap Biçer
Mehmet Ersoy Aldağ
Mehmet Demirci
Ayşe Barış
Şölen Daldaban Dinçer
Hilal Bilgin
Tansu Dündar
Esra Demir

Amaç ve Hedefler
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti HACEK Çalışma Grubu Mayıs 1994 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizin değişik bölgelerindeki Tıp Fakülteleri ile yazışmalar yapılarak Haemophilus Çalışma Grubunun kurulduğu duyurulmuş ve bu çalışma grubuna dahil olmak isteyen Cemiyet Üyeleri belirlenmiştir.
  • HACEK Çalışma Grubunun ilk toplantısı 15 Nisan 1995 tarihinde “ Birinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu” adı altında İstanbul’da Dedeman Otelinde 105 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan konferanslar ve bildiriler Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu ( Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 24, Editörler: Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun, Prof. Dr. Özdem Anğ ) adlı kitap halinde yayınlanmıştır.
  • HACEK Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 25 Mayıs 2001 tarihinde “İkinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları” adı altında İstanbul’da Polat Rönesans Otelinde HACEK Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 25 Mayıs 2001 tarihinde “İkinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları” adı altında İstanbul’da Polat Rönesans Otelinde başta Prof. Dr. Henri Dabernat olmak üzere yerli ve yabancı 64 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan konferanslar ve bildiriler II. Haemophilus influenzae infeksiyonları sempozyumu ( Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No: 38, Editörler: Prof. Dr. Özdem Ang, Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun ) adlı kitap halinde yayınlanmıştır.
Faaliyet Raporları

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2010

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2017

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2018

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2019

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2020-2021

HACEK Çalışma Grubu Raporu 2022

Dokümanlar

HACEK Çalışma Grubu Çalıştay Raporu 2017

Fotoğraflar