Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu


Logo
Çalışma Grubu Adı Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 05.08.2016
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Ahmet Özbilgin (Başkan)
Prof.Dr. Selçuk Kılıç (Sekreter)
Prof.Dr. Süheyla Sürücüoğlu (Üye)
Prof.Dr. Mehmet Ali Öktem (Üye)
Doç.Dr. Işın Akyar (Üye)

Telefon 0532 134 35 31
E-posta

a.ozbilgin@yahoo.com

Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Işıl Maral
Prof.Dr. Mehmet Tevfik Yavuz
Prof.Dr. Ali Aydın
Prof.Dr. Yusuf Özbel

Amaç ve Hedefler

Halkımız arasında turistik ve iş amaçlı seyahatlerin artması, özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki iç karışıklıklara, savaşlara bağlı artan toplu göçler için ülkemizin uygun coğrafi konumda bulunması ve göç edenlerin uzun süreler ülkemizde konaklaması göç ve seyahat kaynaklı enfeksiyonların önemini arttırmıştır.

Toplu göç ve seyahatler ile insan ve hayvanlarda görülen bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi farklı bulaş yollarına sahip çeşitli patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların takibi, tanısı, tedavisi, patolojisi, kliniği ve hatta epidemiyolojisi ile ilgili yapılacak araştırmaların planlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilendirme amaçlı toplantı, sempozyum, sürekli mesleki gelişim etkinlikleri çerçevesinde uzmanların eğitimine yönelik kurs ve çalıştay düzenlenmesi gibi amaçlara hizmet etmek üzere, ülkemize ve mikrobiyoloji bilimine önemli katkıları olacağını düşündüğümüz "Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu" Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yönetim kurulunun 05.08.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Faaliyet Raporları

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde 19.04.2017 tarihinde "Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu" nun bilimsel faaliyetleri kapsamında "Göç ve Paraziter Hastalıklar" isimli konferans Prof.Dr.Ahmet Özbilgin tarafından verilmiştir.

Prof.Dr. Süheyla Sürücüoğlu tarafından Manisa’da 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresinde "Seyahat ile İlişkili Tüberküloz Riski" başlıklı konferans vermiştir.

İspanya’nın Toledo kentinde 16-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan 6. Dünya Leishmaniasis kongresinde "Göç ve Leishmaniasis" içerikli bir sunu yapılmıştır. Bu kapsamda FEMS, Doktora öğrencisi Dr. Varol Tunalı’ya Kongre Katılım Bursu sağlamıştır.

Dokümanlar  
Fotoğraflar