Adli Tıp Mikrobiyolojisi Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Adli Tıp Mikrobiyolojisi
Kuruluş Tarihi 10.11.2013
Yürütme Kurulu Prof.Dr. Cumhur Özkuyumcu (Başkan)
Telefon 0532 243 59 63
E-posta cozkuyumcu@yahoo.com - cozkuyum@hacettepe.edu.tr
Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Melek Demir
Uzm.Dr. Nihan Ziyade
Uzm.Dr. Neval Elgörmüş
Uzm.Dr. Gülhan Yağmur
Uzm.Dr. Aslı Çakar

Amaç ve Hedefler

Adli Tıp Mikrobiyoloji Çalışma Grubu olarak amacımız bu konuda Türkiye çapında yapacağımız çalışmalar ile doğru bilgilendirme ve pratik uygulama yapmak olacaktır. Özellikle TUKMOS’un son önerilerinde bilinmesi gerekli bir bölüm olarak Adli Mikrobiyoloji konusunun yer alması bu konuda ciddi bir bilgilenme ihtiyacının ortaya çıkacağını ön görmemize neden olmaktadır. Bu grup içinde yer alan üyelerin uzun yıllardır Adli Tıp Mikrobiyolojisi alanında çalışmakta olması bu grup vasıtasıyla deneyimlerimizi diğer arkadaşlarımıza aktarma fırsatı doğuracaktır.

Faaliyet Raporları

 

Dokümanlar

 

Fotoğraflar

 

« Gruplara Dön