Adli Tıp Mikrobiyolojisi Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Adli Tıp Mikrobiyolojisi
Kuruluş Tarihi 10.11.2013
Yürütme Kurulu Nihan Ziyade (Başkan)
Aslı Çakar (Sekreter)
Cumhur Özkuyumcu (Üye)
Melek Demir (Üye)
Neval Elgörmüş (Üye)
Telefon
E-posta nihanziyade@gmail.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Burçin Şener
Yakut Akyön Yılmaz
Özgen Eser
İlke Toker Önder
Neşe İnal
Öznur Gürpınar
Gülhan Yağmur

Amaç ve Hedefler

Adli Tıp Mikrobiyoloji Çalışma Grubu olarak amacımız bu konuda Türkiye çapında yapacağımız çalışmalar ile doğru bilgilendirme ve pratik uygulama yapmak olacaktır. Özellikle TUKMOS’un son önerilerinde bilinmesi gerekli bir bölüm olarak Adli Mikrobiyoloji konusunun yer alması bu konuda ciddi bir bilgilenme ihtiyacının ortaya çıkacağını ön görmemize neden olmaktadır. Bu grup içinde yer alan üyelerin uzun yıllardır Adli Tıp Mikrobiyolojisi alanında çalışmakta olması bu grup vasıtasıyla deneyimlerimizi diğer arkadaşlarımıza aktarma fırsatı doğuracaktır.

Faaliyet Raporları

2020 - 2021 Faaliyet Raporu

Dokümanlar

 

Fotoğraflar

 

« Gruplara Dön