Anaerop Çalışma Grubu (AÇG), XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde  9 Mayıs 1996 tarihinde kurulmuştur. Aynı yıl “anaerop çalışmalarınızla ilgili ayrıntılar” başlıklı bir eki de olan “üyelik başvuru formları” gönderilerek üyeler ve çalışma olanakları belirlenmiştir.  İlk toplantısı, 10 Nisan 1997’de  İstanbul’da 20 üye ile gerçekleştirilmiş ve yol haritası oluşturulmuştur.  Amerika, İngiltere ve Japonya anaerop çalışma grup/derneklerinin ortak Anaerop 2000 Kongresi için Klinik örneklerden B.fragilis grubu suşlar antimikrop direnç; Anaerop bakterilerin  PCR ile saptanması; Anaerop kan kültürü başlıklı ortak proje önerileri, 5 Ekim 1998’de XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Çalışma Grupları Özel Oturumu’nda  AÇG üyelerinin dikkatine bir kez daha sunulmuştur.  Üyeler çok istekli olmalarına karşın sahip olunan olanakların kısıtlılığı  ve  bu konuda yeterince ilerleme kaydedilmesindeki çeşitli zorluklar nedeniyle ortak çalışma projelerine yeterince ilgi gösterilememiştir.

1997-2002 yılları arasında grup üyelerine anaerop bakteriyoloji laboratuvarına yönelik kısa güncel bilgi vermek amacıyla “Anaerop Haber” yedi sayı hazırlanmış;  son iki sayısı tüm TMC üyelerine olmak üzere posta ile gönderilmiştir. Bu süre içerisinde özellikle bazı merkezlerde anaerop bakteriler ile  çalışan AÇG üyelerinin rutin laboratuvarlarda görevli olmamaları ve bu nedenle klinik materyale ulaşmada yaşanan  güçlükler, öte yandan rutin laboratuvarlarda da klinik-laboratuvar iş birliğinin yeterince sağlanamaması, anaerop bakteriyolojinin zahmetli ve zaman alıcı teknik ve donanım gerektirmesi, bakteri adlarının sürekli değişmesi gibi nedenlerle tanımlamada güçlükler, anaeroplara gönül vermiş AÇG üyeleri arasında anaerop bakterilerle ilgili çalışma yapma olanağı bulan üye sayısının çok yetersiz kalmasına ve dolayısı ile   AÇG’nin    verimliliği düşük bir  bir grup olarak devam etmesine neden olmuştur. 

AÇG’nin 5. yılı olan   2002’de  anaerop çalışma yapılan yerler, olanaklar, anaerop yayınlar ve anaeropların eğitimdeki yerini yeniden değerlendirmek amacıyla Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi içinde tüm TMC üyelerine posta ile gönderilen anketi yalnızca  7 kişi yanıtlamıştır.

Son olarak XXXIV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-11 Kasım 2010, Girne-K.K.T.C) açılışında yer verilen  Çalışma Grupları Oturumu’nda  AÇG tanıtım ve çalışma raporu sunumundan sonra ilk anaerop bakteriyoloji kursu 2011 yılında  KLİMUD-TMC kursu olarak Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve 2012 yılında TMC-KLİMUD kursu olarak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde  toplam 38 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  Anaerop bakteriyoloji oturumlarına 1. ve 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongreleri; 10. ve 11. Antimikrobik Kemoterapi Kongreleri; 7.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi; XXXV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi’de  yer verilmiştir.

Antalya’da 12-16 Kasım 2014’de gerçekleştirilecek olan XXXVI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde  Çalışma Grupları Toplantısı’na ayrılan 14 Kasım 2014 Cuma 20:00’de AÇG toplantısı yapılacaktır;  interaktif oturumlardan birisi (15 Kasım 2014 Cumartesi 08:30’da A Salonu)  anaerop bakteriyoloji ile ilgili olarak “Kan Kültüründe Anaeroplar Neden Önemli?” konusu tartışılacaktır.

Kasım 2014 Mikrobiyoloji Kongresi öncesinde AÇG’nin 18.yılında Türkiye’de anaerop çalışma yapılan yerler, olanaklar, anaerop yayınlar, anaeropların eğitimdeki yerini, istek ve önerileri değerlendirmek amacıyla oluşturduğumuz   2014 ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU ANKETİ’ni  en geç 20 Ekim 2014 tarihine dek yanıtlanması dileğiyle tüm TMC ve KLİMUD  üyelerinin dikkatine  sunuyoruz. 

ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU (AÇG)

2014 ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU ANKETİ’ni bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.