Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu 20 Şubat 2015’de saat 17.00 de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu, Çapa, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 27 Şubat 2015 de, saat 17.00’de aynı adreste yapılacaktır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği
Yönetim Kurulu

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi;

1.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2.Genel Kurul Divanının seçimi
3.Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulun yapılma gerekçesinin okunması
4.Son Genel Kurulda Madde-6 (g) fıkrasına eklenen “65 yaşın üzerindeki üyeler istedikleri takdirde aidat öderler” ibaresinin görüşülmesi.
5.Dilek ve öneriler