GENEL KURUL DUYURUSU
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2021, saat 13.00’de İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Hırka-i Şerif Mah. Akşemsettin Cad. No: 66 (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) Fatih, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır; bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2021, saat 13.00de aynı adreste yapılacaktır. 
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği
Yönetim Kurulu
 
Genel Kurul Gündemi:
 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 2. Kongre Divanının seçimi
 3. Faaliyet Raporunun okunması
 4. Denetim Raporunun okunması
 5. Gelir-Gider Tablosu ve Tasarı Bütçenin sunulması
 6. Yönetim Kurulu’nun ibrası
 7. Dernekler Kanunu Madde 23 ve Geçici Madde 1’de yapılan düzenleme ile kimlik bilgileri merkezin bulunduğu dernekler birimine bildirilemeyen üyelerin, dernek üyeliğinden çıkarılmasının gerekçeleri ile genel kurulun görüşüne sunulması ve oylanması
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
 9. Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
 10. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
 11. Dilek ve öneriler

 

PDF versiyonu için lütfen tıklayınız.