TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Anaerop Çalışma Grubu

Fotoğraflarla AÇG

Fotoğraflarla AÇG 2

Yönetim Kurulu


Prof Dr Güven Külekçi
Başkan
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : gkulekci@istanbul.edu.tr cep no: 05422677175

Prof Dr Nurver Ülger Toprak
Sekreter
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta: nurverulger@yahoo.com

Prof Dr Nezahat Gürler
Üye
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : ngurler@istanbul.edu.tr

Prof Dr Ferda Tunçkanat
Üye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
e-posta : ftunckan@hacettepe.edu.tr

Prof Dr Mehmet Baysallar
Üye
GATA Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara
e-posta : mbaysallar@gata.edu.tr

Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri


Prof Dr Hrisi Bahar Tokman
Yedek Üye
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : hrisib@istanbul.edu.tr

Prof Dr Mehmet Ziya Doymaz
Yedek Üye
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : mzdoymaz@bezmialem.edu.tr


Çalışma Grubu Üyeleri (Adı-Soyadı)

Prof Dr Müzeyyen Mamal Torun
Prof Dr Mustafa Özyurt
Doç Dr Nursen Topcuoğlu
Prof Dr Bengül Durmaz
Doç Dr Recep Keşli
Uzm Dr Serap Süzük
Dr Esra Ersoy Ömeroğlu
Prof Dr Banu Sancak
Msc Zeynep Taner
Doç Dr Lütfiye Öksüz
Prof Dr Selahattin Atmaca

Çalışma Grubu Amaç ve Hedefleri

-AÇG, 9 Mayıs 1996 tarihinde XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-10 Mayıs 1996)’nde davetli konuşmacılar Dr Haroun Shah ve Dr Saheer Gharbia’nın konferansları ve kongrenin sekizinci simpozyumu olan Anaerop İnfeksiyonlar ve Etkenleri Simpozyumu’na gösterilen büyük ilgiye dayanılarak kurulmuştur.
-Grubun kuruluşu Ağustos 1996’da İngiltere’deki Society for Anaerobic Microbiology (SAM)’e bildirilmiş ve SAM Newsletter No.4 Winter -1996/97 sayısında da duyurulmuştur.
-AÇG, başlangıçta 73 üye kaydına ulaşmış olsa da gerçek anaerop çalışanın çok az olduğu, çoğunlukla bir ara çalışmış ya da çalışmak isteyenlerden oluşan ‘görece bir çalışma grubu’dur.
-AÇG’nin amacı, Türkiye’de anaerop bakteriyoloji bilgisi ve uygulamalarının yerleşmesini sağlamak; yurt içi ve yurt dışı ortak proje çalışmaları yapmaktır.

Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporları

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Tanıtım ve Faaliyet Raporu -2011

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2012

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2013

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2014

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2015

Anaerop Haber

Anaerop Haber 1997- 2002 (İlk 7 Sayı)

Anaerop Haber Şubat 2015

Anaerop Haber Mart 2015

Anaerop Haber Nisan 2015

Anaerop Haber Mayıs 2015

Anaerop Haber Haziran 2015

Anaerop Haber Temmuz 2015

Anaerop Haber Ekim 2015

Anaerop Haber Mart 2016

Anaerop Haber Nisan 2016

Anaerop Haber Haziran 2016

Anaerop Haber Ekim 2017

Anaerop Haber Nisan 2018

İletişim Adresi İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, 34093,Çapa, İstanbul
Telefon (0212) 4142020-30340
E-posta gkulekci@istanbul.edu.tr