TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Anaerop Çalışma Grubu

Fotoğraflarla AÇG

Fotoğraflarla AÇG 2

Yönetim Kurulu


Prof Dr Nurver Ülger Toprak
Başkan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta: nurverulger@yahoo.com

Prof Dr Güven Külekçi
Sekreter
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : gkulekci@istanbul.edu.tr cep no: 05422677175


Çalışma Grubu Üyeleri (Adı-Soyadı)

Doç.Dr. Nursen Topcuoğlu
Doç.Dr. Serap Süzük Yıldız
Prof.Dr. Ferda Tuçkanat


Prof.Dr. Nezahat Gürler
Prof.Dr. Müzeyyen Mamal Torun
Prof.Dr. Hrisi Bahar Tokman
Prof.Dr. Bengül Durmaz
Prof.Dr. Mustafa Özyurt
Prof.Dr. Mehmet Baysallar
Prof.Dr. Recep Keşli
Doç.Dr. Esra Ersoy Ömeroğlu
Msc. Zeynep Taner
Doç.Dr. Gülçin Akça
Prof.Dr. Banu Sancak
Prof.Dr. Mehmet Ziya Doymaz
Doç.Dr. Lütfiye Öksüz
Prof.Dr. Selahattin Atmaca
Doç.Dr. Belgin Altun

Çalışma Grubu Amaç ve Hedefleri

-AÇG, 9 Mayıs 1996 tarihinde XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-10 Mayıs 1996)’nde davetli konuşmacılar Dr Haroun Shah ve Dr Saheer Gharbia’nın konferansları ve kongrenin sekizinci simpozyumu olan Anaerop İnfeksiyonlar ve Etkenleri Simpozyumu’na gösterilen büyük ilgiye dayanılarak kurulmuştur.
-Grubun kuruluşu Ağustos 1996’da İngiltere’deki Society for Anaerobic Microbiology (SAM)’e bildirilmiş ve SAM Newsletter No.4 Winter -1996/97 sayısında da duyurulmuştur.
-AÇG, başlangıçta 73 üye kaydına ulaşmış olsa da gerçek anaerop çalışanın çok az olduğu, çoğunlukla bir ara çalışmış ya da çalışmak isteyenlerden oluşan ‘görece bir çalışma grubu’dur.
-AÇG’nin amacı, Türkiye’de anaerop bakteriyoloji bilgisi ve uygulamalarının yerleşmesini sağlamak; yurt içi ve yurt dışı ortak proje çalışmaları yapmaktır.

Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporları

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Tanıtım ve Faaliyet Raporu -2011

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2012

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2013

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2014

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2015

Anaerop Haber

Anaerop Haber 1997- 2002 (İlk 7 Sayı)

Anaerop Haber Şubat 2015

Anaerop Haber Mart 2015

Anaerop Haber Nisan 2015

Anaerop Haber Mayıs 2015

Anaerop Haber Haziran 2015

Anaerop Haber Temmuz 2015

Anaerop Haber Ekim 2015

Anaerop Haber Mart 2016

Anaerop Haber Nisan 2016

Anaerop Haber Haziran 2016

Anaerop Haber Ekim 2017

Anaerop Haber Nisan 2018

Dr. Sydney Finegold

İletişim Adresi İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, 34093,Çapa, İstanbul
Telefon (0212) 4142020-30340
E-posta gkulekci@istanbul.edu.tr