TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Anaerop Çalışma Grubu
Resimler


Prof Dr Güven Külekçi
Başkan
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : gkulekci@istanbul.edu.tr cep no: 05422677175

Prof Dr Nurver Ülger Toprak
Sekreter
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta: nurverulger@yahoo.com

Prof Dr Nezahat Gürler
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : ngurler@istanbul.edu.tr

Prof Dr Ferda Tunçkanat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
e-posta : ftunckan@hacettepe.edu.tr

Prof Dr Müzeyyen Mamal Torun
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : muzeyyenmamal.torun@med.bahcesehir.edu.tr

Doç Dr Hrisi Bahar Tokman
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : hrisib@istanbul.edu.tr

Doç Dr Nursen Topcuoğlu
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta : nurtopcu@istanbul.edu.tr

Prof Dr Mustafa Özyurt
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
e-posta : mozyurt@gata.edu.tr

Prof Dr Mehmet Baysallar
GATA Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara
e-posta : mbaysallar@gata.edu.tr

Fotoğraflarla AÇG

Fotoğraflarla AÇG 2


Grup Başkanı Güven Külekçi
İletişim Adresi İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, 34093,Çapa, İstanbul
Telefon (0212) 4142020-30340
E-posta gkulekci@istanbul.edu.tr
Grup üyeleri

Prof Dr Güven Külekçi
Prof Dr Nurver Ülger Toprak
Prof Dr Nezahat Gürler
Prof Dr Ferda Tunçkanat
Prof Dr Müzeyyen Mamal Torun
Doç Dr Hrisi Bahar Tokman
Doç Dr Nursen Topcuoğlu
Prof Dr Mustafa Özyurt
Prof Dr Mehmet Baysallar

Kuruluş Tarihi ve Amaçları

-AÇG, 9 Mayıs 1996 tarihinde XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-10 Mayıs 1996)’nde davetli konuşmacılar Dr Haroun Shah ve Dr Saheer Gharbia’nın konferansları ve kongrenin sekizinci simpozyumu olan Anaerop İnfeksiyonlar ve Etkenleri Simpozyumu’na gösterilen büyük ilgiye dayanılarak kurulmuştur.
-Grubun kuruluşu Ağustos 1996’da İngiltere’deki Society for Anaerobic Microbiology (SAM)’e bildirilmiş ve SAM Newsletter No.4 Winter -1996/97 sayısında da duyurulmuştur.
-AÇG’nin kayıtlı üye sayısı 73’dür.
-AÇG, gerçek anaerop çalışanın çok az olduğu, çoğunlukla bir ara çalışmış ya da çalışmak isteyenlerden oluşan ‘görece bir çalışma grubu’dur.
-AÇG’nin amacı, Türkiye’de anaerop bakteriyoloji bilgisi ve uygulamalarının yerleşmesini sağlamak; yurt içi ve yurt dışı ortak proje çalışmaları yapmaktır.

Faaliyet Raporları

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Tanıtım ve Faaliyet Raporu -2011

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2012

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2013

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2014

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2015

Anaerop Haberler

Anaerop Haber 1997- 2002 (İlk 7 Sayı)

Anaerop Haber Şubat 2015

Anaerop Haber Mart 2015

Anaerop Haber Nisan 2015

Anaerop Haber Mayıs 2015

Anaerop Haber Haziran 2015

Anaerop Haber Temmuz 2015

Anaerop Haber Ekim 2015

Anaerop Haber Mart 2016

Anaerop Haber Nisan 2016

Anaerop Haber Haziran 2016