TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu
Resimler


Prof. Dr. Betigül ÖNGEN
Başkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Çapa/İSTANBUL

Prof.Dr. Dr. Birsel ERDEM
Onursal Başkan
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Söğütözü/ANKARA

Doç. Dr. Orhan Cem Aktepe
Sekreter
Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Misafir Öğretim Üyesi Girne/K.KIBRIS
Travnik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Danışman Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İştar DOLAPÇI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Sıhhiye/ANKARA

Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Nilüfer/BURSA

Prof. Dr. Duygu PERÇİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
KAYSERİ

Doç. Dr. Müşerref TATMAN OTKUN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
ÇANAKKALE

Uzm. Dr. Belkıs Levent
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı
Sıhhiye/ ANKARA

Prof.Dr. Dilara Öğünç
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Gözde Öngüt
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Gürhan Çiftçioğlu
İ.Ü. Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Avcılar / İstanbul

Uzm.Dr. Efsun Akbaş

 


Grup Başkanı Prof. Dr. Betigül ÖNGEN
İletişim Adresi (Başkan): İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Çapa/İSTANBUL
Telefon

0312 595 80 72

E-posta ongenb@gmail.com;         aktepef@hotmail.com
Grup üyeleri

Prof. Dr. Betigül Öngen(Grup Başkanı)         ongenb@gmail.com
Doç. Dr. Orhan Cem Aktepe(Grup Sekreteri)       aktepef@hotmail.com
Prof. Dr Birsel Erdem                              birselerdem@yahoo.com    
Prof. Dr. Cüneyt Özakın                               ozakin@uludag.edu.tr          
Prof. Dr. Duygu Perçin                                 duygu.percin@hotmail.com
Doç. Dr. Müşerref Tatman Otkun                 otkun2000@yahoo.com
Doç. Dr. Orhan Cem Aktepe                      aktepef@hotmail.com
Uzm. Dr. Belkıs Levent                               belkislevent@hotmail.com
Prof.Dr. Dilara Öğünç                              dogunc@akdeniz.edu.tr
Prof.Dr. Gözde Öngüt                               gongut@akdeniz.edu.tr
Uzm.Dr. Efsun Akbaş                               Efsun.akbas@gmail.com
Prof.Dr. Gürhan Çiftçioğlu                              gurhan@istanbul.edu.tr

Kuruluş Tarihi ve Amaçları

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi ile Eylül 2010’da kurulan Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubunun amaçları şunlardır:

  • Salmonella’ların epidemiyolojisi hakkında ülkemize özgü özellikleri ortaya koymak;
  • Ülkemiz izolatlarında zaman içindeki değişiklikleri, öne çıkan serotipleri ya da yaygın direnç özelliklerini belirlemek;
  • Salmonelloz salgınları, besin zehirlenmesi olguları ve sporadik olgular arasındaki ilişkileri araştırmak;
  • Enfeksiyon kaynaklarının bulunmasına yardımcı olmak;
  • Laboratuvarlar arasında yardımlaşmayı sağlamak;
  • Eğitim programları, kurslar ve toplantılar düzenlemek;
  • Bilgilendirici - eğitici broşür, kılavuz, kitap hazırlamak.
Faaliyet Raporları

Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010

Salmonella Özet

Salmonella Özet