TMC Çalışma Grupları
Çalışma Grubu İsmi Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu
Resimler


Prof. Dr. Betigül ÖNGEN
Başkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Çapa/İSTANBUL

Prof. Dr. Orhan Cem Aktepe
Sekreter
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Duygu Perçin
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kütahya

Uzm. Dr. Belkıs Levent
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı
Sıhhiye/ ANKARA

Prof.Dr. Gürhan Çiftçioğlu
İ.Ü. Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Avcılar / İstanbul

 


Grup Başkanı Prof. Dr. Betigül ÖNGEN
İletişim Adresi (Başkan): İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Çapa/İSTANBUL
Telefon

0312 595 80 72

E-posta ongenb@gmail.com;         aktepef@hotmail.com
Grup üyeleri

Prof.Dr. Birsel Erdem
Prof.Dr. Duygu Perçin
Prof.Dr. Dilara Öğünç
Prof.Dr. Gözde Öngüt
Yrd.Doç.Dr. Birol Şafak
Uzm.Dr. Efsun Akbas
Uzm.Dr. Revasiye Güleşen

Kuruluş Tarihi ve Amaçları

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi ile Eylül 2010’da kurulan Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubunun amaçları şunlardır:

  • Salmonella’ların epidemiyolojisi hakkında ülkemize özgü özellikleri ortaya koymak;
  • Ülkemiz izolatlarında zaman içindeki değişiklikleri, öne çıkan serotipleri ya da yaygın direnç özelliklerini belirlemek;
  • Salmonelloz salgınları, besin zehirlenmesi olguları ve sporadik olgular arasındaki ilişkileri araştırmak;
  • Enfeksiyon kaynaklarının bulunmasına yardımcı olmak;
  • Laboratuvarlar arasında yardımlaşmayı sağlamak;
  • Eğitim programları, kurslar ve toplantılar düzenlemek;
  • Bilgilendirici - eğitici broşür, kılavuz, kitap hazırlamak.
Faaliyet Raporları

Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010

Salmonella Özet

Salmonella Özet