1. Gün 16 KASIM 2016 Çarşamba

SAATLER

SALON A

15:00-15:30

AÇILIŞ TÖRENİ

15:30-16:15

KONFERANS

Oturum Başkanı: Z. Çiğdem Kayacan

o Mikrobiyom Çağında Klinik Mikrobiyoloji: Fütüristik Bir Deneme (Hakan Abacıoğlu)

16:15-16:45

KAHVE ARASI

16:45-17:30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Özdem Anğ

o Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tarihi (Ahmet Başustaoğlu)

17:30-19:00

85. YIL ÇALIŞTAYI

o Nasıl Bir Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İstiyoruz?

19:00-20:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ


2. Gün 17 KASIM 2016 Perşembe

SAATLER

SALONLAR

A

B

C

08:00-09:00

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Oturum Başkanı: Neriman Aydın

Mikrobiyolojide Son Yayınlar Elif Aktaş

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST (TMC ADTS Çalışma Grubu)

Güner Söyletir, Nilay Çöplü

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Kronik Viral Hepatit Yönetimi (KLİMUD Viroloji Çalışma Grubu)

Selma Gökahmetoğlu, Selda Erensoy

09:00-09:45

KONFERANS Oturum Başkanı: Mustafa Berktaş

o Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) ve Mikrobiyoloji (Ali Osman Kılıç)

09:45-10:45

PANEL: MİLLİ AŞIYA DOĞRU

Oturum Başkanları: Ali Osman Kılıç, Selçuk Kılıç

Sektörel Bakış ve Ülkemizdeki AR-GE Çalışmaları

o Koçak Farma: Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü (Cem Koçak)

o Türk İlaç: Genel Md. Yrd. (Berna Sezer)

o Kırım Kongo Aşı Projesi (Aykut Özdarendeli)

Sözlü Bildiri SS-28, SS-29

10:45-11:15

KAHVE ARASI

11:15-12:15

UFUK AÇAN PROJELER

Oturum Başkanı: Hakan Abacıoğlu, Agah İnce

o Avrupa Birliği Projelerinde Mikrobiyoloji (Gürhan Çiftçioğlu)

o Motakk (Tubitak Projesi) (Mithat Bozdayı)

o Güney Anadolu’da Hantavirus Saha Çalışmaları (M. Ali Öktem)

Sözlü Bildiri SS-30

12:15-13:15

ÖĞLE YEMEĞİ

13:15-13:45

1.Geleneksel TMC Film Festivali (yarışma videolarının gösterimi)

13:45-14:15

Endüstri Saati

Oturum Başkanları: Alper Tunger

14:15-15:30

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ VE ULUSLARARASI DERNEKLER İLE İŞBİRLİĞİ

Oturum Başkanı: A. Arzu Sayıner, Murat Akova

o American Society for Microbiology (ASM) (Yeşim Ekinci)

o Federation of European Microbiological Societies (FEMS) (Bauke Oudega)

o European Society of Clinical Microbiology (ESCMID) (Murat Akova)

o Balkan Society for Microbiology (BSM) (Athanassios Tsakris)

o European Federation of Parasitologists (EFP) (Thomas Romig)

15:30-16:00

KAHVE ARASI

16:00-17:30

ENTEGRE SÜRVEYANS VE TÜRKİYE

Oturum Başkanı: Selçuk Kılıç, Nezahat Gürler

o Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) (Hüsniye Şimşek)

o Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) (Nilay Uçarman)

o Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Ağı (UEPLA) (Revasiye Güleşen)

o Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu (ADSİ) ve ESCMID Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Çalışma Grubu (ESGARS): CAESAR Projesi 3 Yıllık Türkiye Sonuçları (Onur Karatuna)

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONDA GÜNCELLEMELER

Oturum Başkanı: Bülent Gürler, Duygu Perçin

o Sterilizasyon Uygulamalarında Yenilikler (Duygu Perçin)

o Dezenfektanlarda Yenilikler (Şaban Esen)

o Sözlü Bildiri SS-31, SS-32

KAN BANKACILIĞINDA GELİŞMELER Oturum Başkanı: Ramazan Uluhan, Yüce Ayhan

o Kanamalı Hastada Kan Bankasının Rolü (İhsan Karadoğan)

o Hemovijilans (Gürol Emekdaş)

17:30-18:45

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Gülden Çelik, Cem Ergon

Sözlü Bildiri: SS-01, SS-02, SS-03, SS-04, SS-05, SS-06, SS-07, SS-08, SS-09

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Derya Aydın, Dolunay Gülmez

Sözlü Bildiri: SS-10, SS-11, SS-12, SS-13, SS-14, SS-15, SS-16, SS-17

20:30

SOSYAL ETKİNLİK: ÇİKOLATA DÜNYASI3. Gün 18 KASIM 2016 Cuma

SAATLER

SALONLAR


A

B

C

08:00-09:00

UZMANIYLA TARTIŞALIM (TMC Mikobakteri Çalışma Grubu)

Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar

Aydan Özkütük, Ahmet Arslantürk

Sözlü Bildiri SS-33

08:30-09:00

9. ULUSAL MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ AÇILIŞ

UZMANIYLA TARTIŞALIM: Mikoloji Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar (TMC Mikoloji Çalışma Grubu)

Mine Doluca Dereli , Nedret Koç

09:00-10:30

TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

Oturum Başkanı: Ali Albay

o TB Laboratuarında Son Gelişmeler ve Yeni İlaç Çalışmaları (Zeynep Sarıbaş)

o Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları (Ahmet Yılmaz Çoban)

o Yeni Tanı Araçlarının Klinik Açıdan Önemi (Şeref Özkara)

Sözlü Bildiri SS-34, SS-35, SS-36

ENFEKSİYONLAR VE miRNA PROFİLLERİ

Oturum Başkanı: Rıza Durmaz, Güner Söyletir

o miRNA ve siRNA’lar (Rıza Durmaz)

o Tüberkülozda miRNA Karakterizasyonu (Cengiz Cavuşoğlu)

o Hematolojik Hastalarda Enfeksiyon Spesifik miRNA Profili Var mı? (Tuba Dal)

o miRNA Profilleri Hepatoselüler Kansere Gidişte Marker Olabilir mi? (Rüçhan Sertöz)

İNVAZİF MANTAR ENFEKSİYONLARI: TANIDA YENİLİKLER VE ENFEKSİYON KONTROLÜ

Oturum Başkanı: Çağrı Ergin

o Hastane Enfeksiyonları Açısından Fungusların Rolü ve Enfeksiyon Kontrolü (Beyza Ener)

o Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları (Zayre Erturan)

o Sistemik Mantar Enfeksiyonlarında Kan Kültürleri ve Erken Tanıda Yenilikler (Ayşe Kalkancı)

10:30-11:00

KAHVE ARASI

KAHVE ARASI

KAHVE ARASI

11:00-12:30

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DİNAMİKLERİ

Oturum Başkanı: M. Ali Öktem

o İklim Değişiklikleri (M. Kirami Ölgen)

o İklim Değişikliklerinin Vektör Popülasyonu Üzerine Değişiklikleri (Kosta Mumcuoğlu)

o İklim Değişiklikleri ve Habitat Üzerine Etkisi (Mustafa Sözen)

o Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Vektör Kaynaklı Hastalıklar (Şiran Keske)

YENİ ANTİMİKROBİYALLER VE DİRENÇ ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanı: Tanıl Kocagöz, Zeynep Gülay

o Antimikrobiyal Peptitler (Tanıl Kocagöz)

o Antimikrobiyal Dirençli Alt Popülasyonların Araştırılmasında Mikrofabrikasyon Aygıtları (Meltem Elitaş)

o Canlı Fakat Kültürü Yapılamayan Bakteriler-Yeni Antimikrobiyal Keşfi İçin Buzdağının Su Altındaki Parçası mı? (Doruk Engin)

ANAEROPLARDA SON DURUM

Oturum Başkanı: Ferda Tunçkanat, Mehmet Baysallar

o Mikrobiyotalarda Anaerop Üstünlüğü (Ferda Tunçkanat)

o Anaeroplara Metagenomik Yaklaşım (Güven Külekçi)

o Anaeroplarda Artan Antibiyotik Direnci (Nurver Ülger Toprak)/strong>

Sözlü Bildiri SS-37

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:00

13:30-14:15

Workflow Enhancement in Molecular Microbiology Laboratory

Oturum Başkanı: Alpaslan Alp

Brendan Gerard McKeown

Endüstri Saati

Oturum Başkanı: Ufuk Hasdemir

Percy Xu

14:00-15:00

TEK DÜNYA, TEK SAĞLIK

Oturum Başkanı: Berrin Esen , Lucy Robertson

o Insights on ‘One Health’ and Parasitology (Lucy Robertson)

o Veteriner Parazitolojide ‘Tek Sağlık’- Türkiye Perspektifi (Sami Şimşek)

o Türkiye’den Yaban Hayatında ‘Tek Sağlık Verileri ve Sonuçları (Mehmet Ali Öktem)

Sözlü Bildiri SS-38

14:15-14:30 KONFERANS

Oturum Başkanı: Gülşen Hasçelik

o Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri: Nereden Nereye? (Alpaslan Alp)

VİRAL SALGINLAR (KLİMUD Viroloji Çalışma Grubu)

Oturum Başkanı: İmre Altuğlu, Ahmet Pınar

15:00-16:30

KARAR VERME SÜREÇLERİNDE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ: ALGORİTMALAR

Oturum Başkanı: Güner Söyletir, Faruk Aydın

o Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar Verme Süreçleri ( Pınar Zarakolu Köşker)

o Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri (Aynur Eren Topkaya)

o Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri (Hatice Türk Dağı)

ENFEKSİYON PATOGENEZİNDE TANI VE TEDAVİSİNDE SİSTEM BİYOLOJİSİ

Oturum Başkanı: Özgen Eser, İştar Dolapçı

o Konak ve Patojen İlişkisinde Genom, Metagenom ve Transkriptomik İnceleme (Barış Otlu)

o Sistem Biyolojisi ve Rezistom Analizi: Çevresel Meta Örneklerden Kliniğe (Gülay Özcengiz)

o EPIGENETICS OF INFLUENZA VIRUS INFECTIONS (Agah İnce)

o Büyük Verinin Bütünleştirilmesi İçin Sistem Biyolojisi Yöntemleri (Uğur Sezerman)

GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKROBİYOLOJİSİ

Oturum Başkanı: Yeşim Ekinci, Cüneyt Özakın

o Gıda Mikrobiyolojisinde Kriterler – Türk Gıda Kodeksi, Metodoloji ve Önlemler (Samim Saner)

o Türkiye’de Tarım ve Hayvancılıkta Antibiyotik Kullanımı (Mehmet Akan)

o Geleneksel Gıdalarda Güvenlik (Cem Karagözlü)

16:30-17:00

KAHVE ARASI

KAHVE ARASI

KAHVE ARASI

17:00-18:30


MOLEKÜLER KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Zeynep Gülay, Barış Otlu

SS-18 SS-19, SS-20, SS-21, ss-22, SS-23, SS-24, SS-25, SS-26, SS-27

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PARASITIC ZOONOSES

o Opening Ceremony

18:30-19:00

19:00-22:00

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ GENEL KURUL VE SEÇİM4. Gün 19 KASIM 2016 Cumartesi

SAATLER

SALONLAR


A

B

C

08:00-09:00

UZMANIYLA TARTIŞALIM

08:00-08:30

o Kolistin Direncinde Son Durum (Füsun Can)

o S.aureus ve Yeni Direnç Fenotipleri (Banu Sancak)

08:30-09:15

o Direnç Mekanizmalarının Saptanması ve EUCAST Önerileri (TMC ADTS Çalışma Grubu)
Zeynep Gülay, Ufuk Hasdemir

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Olgularla Anaerop Enfeksiyon (TMC Anaerop Çalışma Grubu)
Nurver Ülger Toprak, Güven Külekçi, İftihar Köksal

OPENING LECTURE

08:30-09:00

Global Diversity of Cystic Echinococcosis (Thomas Romig, Germany)

09:00-10:30

09:15-10:30

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE YORUMLARI (TMC ADTS Çalışma Grubu)

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Oturum Başkanları: Deniz Gür, İftihar Köksal

Olgu Sunumları: Z.Ceren Karahan, Şöhret Aydemir

Sözlü Bildiri SS-39, SS-40

KONFERANS

Oturum Başkanı: Selçuk Kılıç

09:00-09:45: Yeni Antimikrobiyal Malzemelerinin Geliştirilmesi (Fikrettin Şahin)PANEL

09:45-10:30: BİR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KURALIM

Oturum Başkanı: Fikrettin Şahin

o Negatif Basınçlı Laboratuvar: Yapı ve Kurulum Özellikleri (Anıl Yurdakul)

o Mikrobiyolojik Emniyet Kabinlerinde EN 12469 Standartına Göre Kurulum Testleri (Yusuf Çetinkaya)

09:00-09:45 ECHINOCOCCOSIS

Chairs: Thomas Romig (Germany), Y. Akyön Yılmaz (Turkey)

o Echinococcosis in Turkey (Ülgen Zeki Ok, Turkey)

o New Strategies for Serological and Molecular Diagnosis of Echinococcosis (Metin Korkmaz, Turkey)

09:45-10:30 TOXOPLASMOSIS

Chairs: Soner Koltaş (Turkey), Yüksel Gürüz (Turkey)

o Diagnostic Approach to Toxoplasmosis in Pregnant and Immunodeficient Cases (Derya Dirim Erdoğan, Turkey)

o Toxoplasma Vaccines: Status, Challenges and Future Directions (Mert Döşkaya, Turkey)

10:30-11:00

KAHVE ARASI

11:00-12:00

COMBACTE PROJESİ

Oturum Başkanları: Zeynep Gülay, Burçin Şener

o COMBACTE CLIN-Net: EU COMBACTE GROUP- Combatting Bacterial Resistance in Europe in a Public-Private Partnership (Ron de Winter)

o COMBACTE LAB-Net: EU COMBACTE Group- Opportunities for Participation into Clinical Studies (Tuba Vilken)

LATEST DEVELOPMENTS ABOUT MICROBIOLOGY LABORATORY DESIGN & AUTOMATION

Chairs: Cüneyt Özakın, Salih Türkoğlu

o Bacteriology Laboratory Efficiency (Hubert Palumbo)

o Microbiology Laboratory Automation & Organization (Nathan Ledeboer)

11:00-12:30 ZOONOSES IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST

Chairs: Mohammad Bagher Rokni (Iran), Semra Özçelik (Turkey)

o Foodborne Zoonotic Parasites (Lucy Robertson, Norway)

o Parasitic Zoonoses in the Middle East (Mohammad Bagher Rokni, Iran)

o Sushi, Anisakidosis and Allergies: an Emerging Problem for Europe and Turkey (Jean Dupouy-Camet, France)

o Blastocystis and Dientamoeba fragilis: Two Zoonotic Agents or Residents of a Healthy Gut? (Özgür Kurt, Turkey)

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30-13:30 LUNCH

13:00-14:00

MİKROP-TABU YARIŞMASI

14:00-15:30

PROKALSİTONİN (PCT)

Oturum Başkanı: A. Arzu Sayıner, Yurdanur Akgün

o Sepsis Markeri Olarak PCT (Bilge Sümbül Gültepe)

o Procalcitonin Kinetics Guided Antibiotic Management of the Critically Ill Patients (Andras Lovas)

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROLÜNDE GÜNCELLEMELER

Oturum Başkanı: Halis Akalın, Füsun Can

o Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) (Gökhan Güzel)

o İnfeksiyon Önleme ve Kontrol (Halis Akalın)

o Hastane Enfeksiyonları ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Barış Otlu)

Sözlü Bildiri SS-41, SS-42

14:00-15:00 LEISHMANIASIS

Chairs: Charles Jaffe (Israel), Fadile Zeyrek (Turkey)

o Leishmaniasis in Europe and the Middle East – Vaccine Trials Against Leishmaniasis (Charles Jaffe, Israel)

o Leishmaniasis in Turkey and the Effects of Migration – Unusual Cutaneous and Visceral Leishmaniasis: Case Reports (Ahmet Özbilgin, Turkey)

15:30-16:30

HEMOKÜLTÜR

Oturum Başkanı: Nezahat Gürler

o Doğrularımız, Yanlışlarımız: Hemokültür Sistemlerinde Veri Kullanımı (Ahmet Başustaoğlu)

HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ

Oturum Başkanı: Gülden Çelik

o HIV Laboratuvar Tanı Algoritması (Tülin Demir)

o HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum (Kenan Midilli)

15:00-16:30-PARASITIC ZOONOSES TODAY- WARS, MIGRATIONS AND GLOBAL WARMING

Chairs: Sibel Ergüven (Turkey), Kosta Mumcuoğlu (Israel)

o The Influence of Wars, Migrations and Global Warming on Vectors (Kosta Mumcuoğlu, Israel)

o Wars, Migrations, Global Warming and Parasitic Infections (Nogay Girginkardeşler, Turkey)

o Parasitic Zoonoses in Animals in Turkey (Sami Şimşek, Turkey)

o Parasitic Zoonoses in Turkey with Official Data (Selçuk Kılıç, Turkey)

16:30-17:00

KAHVE ARASI

17:00-18:30


17:00-18:30 Oral Presentations of Successful Posters

Chairs: Metin Korkmaz, Ahmet Özbilgin

PSS-02, PSS-03, PSS-04, PSS-05, PSS-06, PSS-07, PSS-08, PSS-09, PSS-10

18:30-18:45 Awards and Closing Ceremony

20:30

MÜZİK ŞÖLENİ (KURTLARIMIZI DÖKELİM)5. Gün 20 KASIM 2016 Pazar

SAATLER

SALONLAR


A

B

08:00-09:00

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Konjenital CMV Enfeksiyonlarında Ülkemizdeki Durum (KLİMUD Viroloji Çalışma Grubu)

Dilek Çolak, Ayşın Zeytinoğlu

Sözlü Bildiri SS-43

09:00-10:00

TÜRK TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIĞINDA YETERLİK VE AKREDİTASYON

Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, İlknur Kaleli

o Uzmanlık Yeterlik ve Eğitimi Çalışmalarında Nereye Geldik? Hedeflerimiz (Melek Demir)

o Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Süreci (Nuran Esen)

o Akreditasyon Sürecinde Kurumun Çalışmaları ve Öz Değerlendirme (Feriha Çilli)

2013-2016 FEMS BURSİYERLERİNİN SUNUMLARI

Oturum Başkanları: Gönül Arslan, Şöhret Aydemir

Aylin Altay, Burcu Dalyan Cilo, Ceylan Polat, Elif Bozçal, Mayram Tüysüz

10:00-10:30

KAHVE ARASI

10:30-12:00

TIBBİ MİKROBİYOLOJİDE EĞİTİM

Oturum Başkanları: Selda Erensoy, Z. Çiğdem Kayacan

o Uzmanlık ve Yan Dal Eğitimleri (Hakan Abacıoğlu)

o Doktora, Yüksek Lisans Eğitimleri (Ali Ağaçfidan)

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray

o Farmasötik Mikrobiyoloji ve İlaç Endüstrisindeki Önemi (Sibel Döşler)

o Antibiyotikler ve Yeni Aday Moleküllerin Mikroorganizmalar Üzerine Oluşturduğu Çeşitli Etkilerin Belirlenmesi (MİK, MBK, FIK, TKK, PAE)(Çağla Bozkurt Güzel)

o Farmasötik Mikrobiyoloji’nin Diğer Uygulama Alanları(Ayşe Seher Birteksöz Tan)

12:00:13:00

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ