Ahmet Arslantürk
TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN (TDM) TÜR TAYİNİ
Ahmet Yılmaz Çoban
Tüberküloz dışı mikobakterilerin (TDM) tür tayini, klinik önemi ve ilaç duyarlık (İDT) testleri
Ali Albay
Küresel Bir Problem Olarak Tüberküloz
Alpaslan Alp
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ İÇİN YENİ İLAÇ HEDEFLERİ
Aydan Özkütük
Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol
Barış Otlu
Yeni mikobakteriyel antijenler ve bunlara karşı konak immün yanıt
Can Biçmen
Tüberküloz Dışı Mikobakteriler (TDM) Klinik Önemi-Olgu Sunumları, Klinik Deneyim Paylaşımı
Cengiz Çavuşoğlu
Tüberkülozun Moleküler Epidemiyolojisi
Çok merkezli bir çalışma
Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole renksizleştirme testinin (KVRT) değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma
Çok merkezli bir çalışma
Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma
Dilek Satana
Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları
Fatma Nur Akdoğan
M.tuberculosis Kompleks İzolatlarında Etambutol Direncinin Real-time PCR ve Erime Eğrisi Analiziyle Hızlı Saptanması
Gülnur Tarhan
Standart Mikrobiyolojik Güvenlik Önlemleri
Hülya Şimşek
Tüberküloz laboratuvarlarında kullanılan donanımın takibi ve bakımı uygulamaları
İsmail Ceyhan
ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ
Olgu Sunumu
LEPROMATÖZ LEPRA
Olgu Sunumu
Mycobacterium marinum’un neden olduğu, Elin Akvaryum Granulomu
Mahmut Ülger
LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU
Meltem Uzun
İLAÇ DİRENCİNİN TESPİTİ
Ayşe Nedret Koç
Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması
Mustafa Özyurt
SORUNLU ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ İZOLASYONU “KEMİK EKLEM TÜBERKÜLOZU”
Nedret Koç
BCG yerine geçebilecek yeni yaklaşımlar
Nuran Esen
Tüberküloz Laboratuvarında Dış Kalite Değerlendirme ve Kalite Çalışmaları
Nurhan Albayrak
TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (TULSA) ÇALIŞMALARI
Olgu Sunumu
Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu
Sedef Göçmen
ÇOCUK TÜBERKÜLOZUNDA BASİL İZOLASYONU
Sezer Okay
Ulusal Rekombinant Tüberküloz Aşısına İlk Adım
Süheyla Sürücüoğlu
LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISI
Tanıl Kocagöz
Dekontaminasyon ve Konsantrasyonun Üç Yolu Mycoprosafe – Decocent - Decomics
Tanıl Kocagöz
Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemler
Sözlü Bildiri
Ülkemizde Halk Sağlığı Laboratuvarları Bünyesinde Yapılanan Tüberküloz Tanı Laboratuvarlarının Değerlendirilmesi
Tuncer Özekinci
LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU VE ÖNEMİ
Yasemin Bulut
ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DİRENÇ MEKANİZMALARI
Zeynep Sarıbaş
Mycobacterium tuberculosis’te Dışa Atım Pompaları

Geri Dön