Gülhane Mikrobiyoloji Günleri Sunuları

Sağlık hizmetleri ile İlişkili Enfeksiyonlar - Fred Tenover

Dirençli Bakterilerde Tedavi Yaklaşımları: Gram Pozitifler - Prof. Dr. Serhat Ünal

Dirençli Bakterilerde Tedavi Yaklaşımları: Gram Negatifler - Dr. Halis Akalın

Doripenem - Prof.Dr.Gaye Usluer

Antimikrobiyal Tedavide Yeni Yaklaşım: Doripenem - Prof.Dr.Güner Söyletir

Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarında Moleküler Tanı - Yi-Wei Tang,MD

Kan Akımı Enfeksiyonlarında MRSA Moleküler Tanısı - Dr. Abdullah Kılıç

Kandidemilerin Tanısında Moleküler Yöntemlerin Yeri - Nilgün Çerikçioğlu

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu

AAFG Aktiviteleri ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı - Doç.Dr.Nilay Çöplü

Emerging Problems with Clostridium Difficiline and Other Healthcare Associated Patogens - Fred C. Tenover

Clinical Laboratory Standarts Institute - Fred C. Tenover

EUCAST Breakpoint in Europa - Fred C. Tenover

MRSA, MİK dağılımı, Heterorezistans - Prof. Dr. Volkan Korten

Gram Pozitif İnfeksiyonlarda Yeni Bir Seçenek : Daptomisin - Dr Gökhan Aygün

Duyarlılık Testleri ve Türkiye Verileri: Anaeroblar - Dr. Nurver Ülger (Toprak)

Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testleri Ve Türkiye Verileri - Dr. Ali Albay

Özel Mikroorganizmalarda Duyarlılık Testleri Ve Türkiye Verileri :Brusella - Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz

Campylobacter, Helicobacter: Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri - Yakut Akyön Yılmaz

Türkiye’de Sürveyans Verileri - Deniz Gür

Enterobacteriaceae Üyelerinde Direnç Epidemiyolojisi - Dr. Zeynep Gülay

Pnömokoklarda Direnç Epidemiyolojisi – Dr. Burçin Şener

Direnç Önleme: Kısıtlı Bildirim - Güner Söyletir

Direnci Azaltmada Kısıtlama Kullanımda mı? - Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın

Antifungal Duyarlılık Testleri - Dr. M. Ali Saraçlı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım - Dr. Murat Akova

Clsı M100-S20 Standardındaki Değişiklikler - Ahmet BaşustaoğluGeri Dön