Mikobakteri Çalışma Grubu
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Gönül ASLAN
Başkan

Mersin Üniversitesi Tıp Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 
Prof.Dr. Nuri ÖZKÜTÜK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Prof.Dr. Nuran ESEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof.Dr. Aydan Özkütük

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 Uzm.Dr. Ahmet Arslantürk
Sekreter

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu


Kuruluş Tarihi ve Amaçları Mikobakteri Çalışma Grubu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde, bu konuda çalışan meslektaşlarımız arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını arttırmak amacıyla kurulmuştur. En önemli hedefimiz, ulusal tüberküloz savaş programına aktif katkılar sunabilmektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Verem Savaş Dairesi’nin yürütmekte olduğu bütün çalışmalara katılarak, Mikrobiyoloji camiasının bu konudaki öneri veya uyarılarını iletmek ve hayata geçirmek için uğraş vermeyi planlıyoruz.
Mikobakteri Çalışma Grubu’nun ikinci önemli çalışma konusunu tüberküloz-dışı mikobakteriler oluşturmaktadır. Bu bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların veya kontaminasyonların doğru tanımlanabilmesi amacıyla, bu konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın tecrübelerinin paylaşımı büyük önem taşımaktadır.
Faaliyet Raporları

Mikobakteri Çalışma Grubu

1. Mikobakteri Çalışma Grubu olarak, 2013 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Referans Laboratuvarı tarafından düzenlenen teknisyen ve uzmanların katıldığı kurslarda eğitici olarak görev aldık.

2.9-11 Ocak 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenen Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi'ne Cemiyet Başkanmızın da isteği ile altı arkadaşımız ile birlikte konuşmacı olarak destek verdik.

3.Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberinin (UTTR) hazırlanmasında görev aldık

4.05-09 Mayıs 2014 tarihinde, Tüberküloz Eğitim Programı Mikobakteri Eğitim Materyalleri Hazırlama Çalıştayında, Türkiye Halk Sağlığı Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı ile birlikte periferde verilecek eğitim programlarını hazırladık

5.04-05 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da, "Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberkülozu Önleme ve Mücadele Eylem Planı" II. Çalıştayında görev aldık

6.08-10 Mayıs 2015 tarihinde, Mikobakteri Çalışma Grubu olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD ile birlikte 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumunu Mersin'de yapmayı planladık. Cemiyetin onayını aldık

Faaliyet Raporları

Mikobakteri Çalışma Grubu Fotoğrafları

Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Tanıl Kocagöz
Prof.Dr. Ali Albay
Prof.Dr. Cengiz Çavuşoğlu
Prof.Dr. A. Yılmaz Çoban
Prof.Dr. Gülnur Tarhan
Prof.Dr. Tekin Karslıgil
Prof.Dr. J. Sedef Göçmen (Davetli Ü.)
Doç.Dr. İsmail Ceyhan
Doç.Dr. Hülya Şimşek
Doç.Dr. Can Biçmen
Doç.Dr. Dilek Şatana
Doç.Dr. Işın Akyar
Doç.Dr. Alpaslan Alp
Uzm.Dr. Nilay Uçarman