Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Mikobakteri Çalışma Grubu olarak Covid 19 pandemisi sonrası ilk yüz yüze toplantımızı milli, kültürel ve tarihi bağlarla gönülden bağlı olduğumuz KKTC de yapmanın heyecanı içindeyiz.

Her yıl 10 milyon kişinin tüberküloz hastalığına yakalandığı ve yaklaşık 1.5 milyon kişinin tüberküloz nedeni ile kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlıkla ilgili hedeflerinden biri de “2030 yılına kadar tüberküloz epidemisini sona erdirmek” tir. Bu kapsamda tüberkülozun önlenmesine yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşmak, faaliyetlere hız vermek, süreç içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirleyerek faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Ulusal TB Kontrol programını desteklemek amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı Tüberküloz laboratuvarının yapılandırılması ve asgari standartların uygulanması çalışmaları başlatmış, bu kapsamda Ulusal TB Tanı Rehberi hazırlanmış, Standart Eğitim Materyali Hazırlanmış, Ulusal çapta TB Laboratuvarı Tanı eğitimleri , Yetkilendirme Ziyaretleri için Denetçi Eğitimleri yapılmış, TB Laboratuvarı Yerinde Değerlendirme ve Yetkilendirme ziyaretleri başlatılmıştır. TMC Mikobakteri Çalışma Grubu “Tüberküloz Laboratuvar Standardizasyonu” kapsamında biyogüvenlik, TB tanı, İDT, kalite, sürveyans konularını içeren bölge toplantıları yapmıştır.

KKTC 2021 nüfus sayımına göre nüfusun yaklaşık %33 ü KKTC vatandaşı olmadığı tesbit edilmiş,  ayrıca 2012-2015 yılları arasında 140 yeni TB olgusunun %40 ının KKTC vatandaşı olmadığı bildirilmiştir. KKTC üniversitelerinde 140 farklı ülkeden (Nijerya, Ürdün, Suriye, Kameron, İran, Irak, Zimbabwe, Pakistan Kongo, Libya, Mısır başta olmak üzere) 51.280 (%47) öğrenci (toplam öğrenci sayısı: 108.295 , yaklaşık 14 bini KKTC vatandaşı, 43 bini TC vatandaşı) eğitim görmektedir.  Nüfus hareketliliğinin yerleşik nüfusa oranla yoğun olarak yaşandığı KKTC de TB tanı ve farkındalığı stratejik bir önem arz etmektedir. Yabancı öğrencilerin büyük bir bölümü TB hastalığının dünyada sık görülen (çoğunlukla Afrika ve TB sıklığı yaklaşık %25) bölgelerinden gelmektedir.  Bu nedenle TB un laboratuvar tanısında standardizasyona yönelik planladığımız “Tüberkülozda Güncel Durum: Tanı Yöntemleri ve Yapay Zeka Uygulamalı Kursu”nun çok gerekli olduğuna ve bu konuda hazırlanacak stratejik plan için bir başlangıç olacağı inancındayım.

Programın bilimsel anlamda doyurucu,  sosyal anlamda kalıcı anılar, dostluklar bırakması dileği ile saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Gönül ASLAN

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Mikobakteri Çalışma Grubu Adına

 

 

Değerli Üyelerimiz,

2022 yılı bilimsel etkinlikleri çerçevesinde, Tüberkülozda Güncel Durum: Tanı Yöntemleri ve Yapay Zeka Uygulamalı Kursu, TMC Mikobakteri Çalışma Grubu ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ile  16-17 Haziran 2022 tarihlerinde KKTC’de yapılacaktır. Katılım ücretsizdir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Yönetim Kurulu

İletişim / Başvuru: emrah.ruh@neu.edu.tr

 

Başlangıç Tarihi: 16.06.2022

Bitiş Tarihi: 17.06.2022

Yer: KKTC

Fotoğraf Galerisi