Cemiyet Hakkında


 
Yönetim Kurulu
 
Prof.Dr. Barış Otlu (Başkan)
 
Prof.Dr. Mustafa Özyurt (Genel Sekreter)
 
Prof.Dr. Özgür Kurt (Genel Sekreter Yrd.)
 
Doç.Dr. Serap Süzük Yıldız (Sayman)
 
Prof.Dr. Çağrı Ergin (Üye)
 
Prof.Dr. Fadile Yıldız Zeyrek (Üye)
 
Prof.Dr. Candan Çiçek (Üye)
 
 
Denetim Kurulu
 
Prof.Dr. Nuran Esen
 
Prof.Dr. Nilay Çöplü
 
Prof.Dr. Semra Özçelik
 
 
Etik Kurulu
 
Prof.Dr. Nuri Özkütük
 
Prof.Dr. S. Şöhret Aydemir
 
Prof.Dr. Ayşın Zeytinoğlu
 
Prof.Dr. Neriman Aydın
 
Prof.Dr. Mehmet Ünlü