EUCAST


TMC-ADTS Kısıtlı Bildirim Tablosu


UZMAN KURALLAR


EĞİTİM VİDEOLARI


EUCAST HABERLERİ-TMC-ADTS

Değerli Üyeler,

EUCAST’ta antibiyotik duyarlılık testleri ile yapılması düşünülen bazı değişiklikler vardır. http://www.eucast.org/documents/consultations/ web adresinden ulaşabileceğiniz bu konular ve değişikliklere ilişkin soru, eleştiri veya katkılarınızı 23 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında TMC-ADTS (denigur@gmail.com) aracılığıyla iletmeniz beklenmektedir. Bilginize sunulur.

Saygılarımızla, 

ADTS Çalışma Grubu


S.aureus ’da seftarolin için yeni sınır değerler belirlendi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) nın yüksek dozu onaylamasıyla birlikte seftarolin için orta dirençli kategorisi eklendi ve R sınır değeri 1mg/L’den 2mg/L’ye alındı.


“Kolistin” duyarlılık testine ilişkin uyarılar yenilendi. (20 Haziran 2017)


1. Şu anda kolistin için duyarlılık testlerinde doğru sonuç veren tek test dilüsyon testidir.

2. Disk difüzyon testi kolistin için uygun değildir; dirençli ve duyarlıları ayırdetmemektedir.

2. Mevcut gradiyent testleri kolistin MİK değerlerinde düşük sonuç vermektedir ve kalite kontrol suşları uygun aralıkta olsa bile kullanılmamalıdır.

3. Yarı otomatize testlere ilişkin araştırmalarda ise sık olarak ÇOK BÜYÜK HATA saptanmıştır.

Yarı-otomatize cihaz kullanıcıları çok sıkı kalite kontrol (KK) uygulamalı (bkz aşağıda), ve üreticilerinden cihazların kolistin duyarlılığına ilişkin doğru sonuç verdiğini onaylatmalıdır.

Kolistin için Kalite Kontrol hem duyarlı bir KK suşu ile (E. coli ATCC 25922 veya P. aeruginosa ATCC 27853), hem de dirençliE.coli NCTC 13846 (mcr-1 pozitif) uygulanmalıdır. E. coli NCTC 13846 için kolistin MİC hedef değeri 4 mg/L ‘dır ve sadece bazen 2 veya 8 mg/L olabilir.

Ayrıntılar için bkz : http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/warnings/#c13111


 Güncellemeler için:http://www.eucast.org/


Streptokok Grup A,B,C,ve G Uzman_Kurallar V3.2 Haziran 2019