ULUSAL TEK SAĞLIK SEMPOZYUMU

21-22 Kasım 2019

ULUSAL TEK SAĞLIK ÇALIŞTAYI

23 Kasım 2019

 

DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Eş Başkanları

Doç. Dr. Serap SÜZÜK YILDIZ, Tıbbi Mikrobiyolog

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖKTEM, Tıbbi Mikrobiyolog

Sempozyum Sekreteri

Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE, Farmasötik Mikrobiyolog

 

Düzenleme Kurulu

 

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ, Yaban Hayatı Uzmanı

 

Adnan SERPEN

Nesrin ÇAKICI

Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN,
Tıbbi Mikrobiyolog

 

Ali AYDIN

Nilgün ÜNAL

Prof. Dr. Deniz GÜR,
Tıbbi Mikrobiyolog

 

Aykut AYTAÇ

Nursel KIRATLI YILMAZÇOBAN

Mik Uzm. Demet Furkan SEVİNDİ,
Tıbbi Mikrobiyolog

 

Aykut ÖZKUL

Oğuz KARABAY

Esra Öz,
Gazeteci

 

Aynur KARADENİZLİ

Orkun BABACAN

Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU,
Veteriner Hekim

 

Belkıs LEVENT

Osman YILMAZ

Doç Dr. Kirami ÖLGEN,
Coğrafyacı ve İklim Bilimci

 

Bülent ALTEN

Rüştü TAŞTAN

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN,
Yaban Hayatı Uzmanı

 

Cemil KÜREKÇİ

Sefer Özer BABAT

Prof. Dr. Nüket SİVRİ,
Çevre Mikrobiyoloğu

 

Ercüment ERTUNÇ

Serhat SİREKBASAN

Prof. Dr. Oğuz KARABAY,
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

Ersan BAŞAR

Sine ÖZMEN TUĞAY

Prof. Dr. Osman YILMAZ ,
Veteriner Hekim

 

Gülşen ALTUĞ

Şahan GÜRAN

Prof. Dr. Selçuk KILIÇ,
Tıbbi Mikrobiyolog

 

Hatice ÖĞÜTÜCÜ

Şükran KÖSE

Doç Dr. Yeşim SOYER,
Gıda Mühendisi

 

Kıvanç BİLECEN

Şükran ÖZTÜRK

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL,
Parazitolog

 

Koray ERGÜNAY

Ülken Tunga BABAOĞLU

Prof. Dr. Zeynep GÜLAY,
Tıbbi Mikrobiyolog

 

Merve Eylül KIYMACI

Zati VATANSEVER

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel,
Gıda Mühendisi

 

Meryem GÜVENİR

Zümrüt Begüm ÖGEL

Sosyal Komite

 

 

 

Yasemin NUMANOĞLU ÇEVİK

 

 

 

Duygu ŞİMŞEK

 

 

 

Hilal Başak EROL

 

 

 

Suna Sibel GÜRPINAR

 

 

 

 

YER: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Tandoğan ANKARA

ULUSAL TEK SAĞLIK SEMPOZYUMU ve ÇALIŞTAYI

21-23 Kasım 2019

 

Tek Sağlık” konsepti, özellikle son yıllarda önemi giderek artan zoonotik hastalıkların insan, hayvan ve çevre sağlığı ile uluslararası ticaret ve ekonomi üzerine oluşturduğu küresel etkilere bağlı olarak gündeme gelmiştir. Tek sağlık yaklaşımı; insan, hayvan ve çevrenin optimal sağlığı ile yerel, ülkesel ve küresel olarak çalışan farklı disiplinlerin işbirliği faaliyetleri olarak önem kazanmış ve bunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının yaklaşık %60’ının zoonotik kaynaklı olduğunu göstermektedir. Tek sağlık konseptinde ele alınan sağlık sorunlarının ortak noktası sorunların küresel değer taşıması, doğal hayat ve küresel ekonomi üzerinde etkileri olmasıdır. Tarım, gıda ve hayvan sağlığındaki tehditler yanında zoonozların gıda zinciri yoluyla yayılma ihtimali, sürdürülebilir gıda güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca son yıllarda önemli bir küresel sorun haline gelen antibiyotik direncine karşı mücadelede de tek sağlık yaklaşımı benimsenmektedir. Bilindiği üzere antibiyotik direnci bugün G-20 zirvesinde konuşulan ilk sağlık konusudur ve antibiyotik direnciyle mücadelede tek sağlık yaklaşımının benimsenmesi ülke yöneticileri tarafından taahhüt edilmiştir.

Ülkemizde tek sağlık yaklaşımını ortaya koyabilmek ve bu anlayışı yaygınlaştırmak için Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde Tek Sağlık Çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu faaliyetleri arasında yürütme kurulu tarafından 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında sempozyum ve sempozyumun son gününde bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. Sempozyumda tek sağlık anlayışının ortaya çıkışı, iklim değişikliklerinin tek sağlığa etkileri, entegre laboratuvar, sürveyans ve erken uyarı sistemlerinin önemi, doğal afetler sonrası sağlığın yönetilmesi gibi konu başlıklarına yer verilmesine karar everilmiştir. Sempozyumun son gününde yapılacak çalıştay sonunda ulusal bir tek sağlık raporunun hazırlanması ve sonuçların paydaşlara sunulması amaçlanmaktadır.  

21-23 Kasım tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu’nda düzenlenecek olan “Ulusal Tek Sağlık Sempozyumu ve Çalıştayı”nda tek sağlık yaklaşımı ile çalışmayı amaçlayan bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Güncel yaklaşımlardan haberdar olmak, alanında uzman bilim insanları ile tartışma ortamında yer almak, paydaşlar ile fikir alışverişinde bulunmak ve sorunlarımıza çözümler üretmek isteyen herkesi sempozyumumuza davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖKTEM Doç. Dr. Serap SÜZÜK YILDIZ Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE
Sempozyum Eşbakanı Sempozyum Eşbakanı Sempozyum Sekreteri

                                           

Sempozyum Tarihi: 21-23 Kasım 2019

Sempozyum Yeri: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Kayıt ücreti: 300 TL (KDV Dahil)

Lisans-Lisansüstü-Tıpta Uzmanlık Öğrencileri kayıt ücreti: 25 TL (KDV Dahil)
 

HESAP ADI: TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

BANKA:  İŞ BANKASI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ / 1200

HESAP NO: 3266498

IBAN: TR17 0006 4000 0011 2003 2664 98

Kredi Kartı ile ödeme yapmak için tıklayınız

 

Duyuru için tıklayınız.

 

Ulusal Tek Sağlık Sempozyumu ve Çalıştayı  Bildiri Özeti Gönderimi:

 

 

Ulusal Tek Sağlık Sempozyumuna bildiri gönderimi teksagliktmc@gmail.com adresine elektronik ortamda en geç 10 Kasım 2019 tarihine kadar yapılacaktır.

·         Bildiriler poster ve sözel şekilde sunulacaktır

·         Bildiri özetleri Türkçe hazırlanmış olmalıdır

·         Yazarlar bildiriyi sunmak istediği şekli bildiri özetinin başında belirtmelidir

·         Bilimsel Komite, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir

·         Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir

·         Amaç, Yöntem, Bulgu(lar) ve Sonuç(lar) kısmını içermelidir

·         Özet başlığı yalnızca ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır

·         Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir Başlığın altında belirtilmelidir

 

Başlangıç Tarihi: 21.11.2019

Bitiş Tarihi: 23.11.2019

Yer: Ankara

Fotoğraf Galerisi