Kayıt ve Kredi kartı ile ödeme yapmak için tıklayınız.

BAKTERİYOFAJ SEMPOZYUMU BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI için tıklayınız.

Değerli Üyelerimiz,

Bakteriyofajların enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılması fikri antimikrobiyallerin ortaya çıkışından çok önce 1920’li yıllarda gündeme gelmiş olup, antimikrobiyallerin yaygın olarak kullanıma girmesi ile konuya olan ilgi azalmıştır. Ancak günümüzde giderek artan antimikrobiyal direnç sorunu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde bakteriyofajların kullanımını yeniden gündeme getirmiştir. Son yıllarda özellikle çoğul ilaç dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde bakteriyofajların antibiyotiklere alternatif olarak ya da antibiyotikler ile kullanımları konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bakteriyofaj terapilerini de içeren bu tür farklı yaklaşımların, giderek yaklaşan antibiyotik sonrası çağa hazırlık için oldukça stratejik olduğu görüşündeyiz. Bakteriyofajların dünyadaki ve ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve gıda endüstrilerine olan etkileri de göz önüne alındığında konunun önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti olarak ülkemizdeki bakteriyofaj çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Viroloji Çalışma Grubu (Başkan, Prof. Dr. Candan Çiçek) altında Bakteriyofaj Alt Çalışma Grubu kurulmuştur. Alt çalışma grubu kurucu üyelik görevini Prof. Dr. Bülent Bozdoğan (Başkan) ve Doç. Dr. Aycan Gündoğdu (Sekreter) üstlenmiştir. Konuyla ilgilenen tüm araştırmacıları “Bakteriyofaj Alt Çalışma Grubuna” katılmaya davet ediyoruz.

Konu ile ilgi olarak ülkemizin ilk “Bakteriyofaj Sempozyumu”, 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde, İstanbul’da Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenecektir. Bu konuda çalışan ve sempozyuma katkı sağlamak isteyen araştırmacıların sempozyum sekreterlerine (Doç. Dr. Aycan Gündoğdu ( ay-can@hotmail.com ), Prof. Dr. Gamze Başbülbül ( gbasbulbul@adu.edu.tr )) ulaşmalarını rica ediyor, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmacıların katılacağı sempozyuma katkılarınızı bekliyoruz.

Sempozyum Ana Konuları

  • Dirençli Bakteri Enfeksiyonları ve Fajlar
  • Bakteriyofaj ve Klinik Uygulamalar
  • Gıdalar ve Bakteriyofaj
  • Bitki Hastalıkları ve Bakteriyofajlar
  • Bakteriyofaj Genetiği
  • Bakteriyofajların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
  • Bakteriyofajların Elektron Mikroskop ile Görüntülenmesi
  • Bakteriyofaj Bankacılığı
  • Bakteriyofajların Biyoteknolojik Amaçlarla Kullanımı

 

Sempozyuma sözlü bildiri kabul edilecek olup ayrıntılı bilgi sempozyum web sitesinde yer alacaktır.

Bu vesile ile Derneğimizin İkinci Başkanı Prof. Dr. Zekai Muammer Tunçman tarafından 1948 tarihinde yazılan “Haliç sularından 20 yıl önce izole edilen ve hala faaliyette bulunan bir bakteriyofaj numunesi ve bakteriyofajlar hakkında” başlıklı makaleyi ekte paylaşıyoruz. Bu yazıda bakteriyofajların henüz keşfedildiği dönemde yaşananları ilk ağızdan okuma fırsatını bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Yönetim Kurulu

 

Başlangıç Tarihi: 09.05.2020

Bitiş Tarihi: 10.05.2020