I. Ulusal Veremle Savaş Karikatür Yarışması sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği ve hastalığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan 24 Mart 1882 gününe ithafen her yıl 24 Mart ‘‘Dünya Tüberküloz Günü” olarak anılmaktadır.

Tüberküloz tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer almaktadır ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlıkla ilgili hedeflerinden biri de “2030 yılına kadar tüberküloz epidemisini sona erdirmek” tir. Bu kapsamda tüberkülozun önlenmesine yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşmak, faaliyetlere hız vermek, süreç içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirleyerek faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Tüm bu uygulamalara destek ve farkındalık kazandırmak için Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Mikobakteri Çalışma Grubu tarafından böyle bir etkinlik düzenlenmiştir. Yarışmaya başvurular 18 Mart 2020 tarihine kadar  veremsavasi@tmc-online.org adresinden yapılabiliyor.

KATILIM KOŞULLARI

SAYI
En çok 3 eser gönderilebilir, ödül almamış olmak şartıyla başka yerde yayınlanmamış eserler katılabilir.

BOYUT
A4 veya A3

TEKNİK
Siyah beyaz veya renkli

DİL
Türkçe veya İngilizce (Gerektiği halde yazı kullanılacaktır. Ancak sözel/yazılı değil görsel anlatım ön planda tutulacaktır.)

KATILIM
Sanatçı katılma formu ile birlikte karikatürlerini A4 veya A3 ölçülerinde, 300 dpi, en fazla 5 MB olacak şekilde, JPG formatında en geç 18 Mart 2020 tarihine kadar web sitesi üzerinden göndermelidir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti  (TMC) Mikobakteri Çalışma Grubu yarışmaya katılan karikatürleri istediği mecrada kullanabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakkı doğurmaz.

TELİF
Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve TMC’e teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın TMC ne geçecektir. TMC tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.

Yarışmada dereceye giren tüm eserlerin orijinalleri, eser sahipleri tarafından ödül töreni öncesinde TMC ’ne teslim edilecektir. TMC, yarışmaya başvuran tüm eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle TMC’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı TMC’nin tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, TMC’nin ilk talebinden itibaren 10 gün içinde TMC hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, TMC’nin ilk talebinden itibaren 10 gün içinde TMC hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi TMC ‘e aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA SONUÇLARI

24 Mart 2020 tarihinde TMC Web sayfasından duyurulacaktır

SEÇİCİ KURUL

Varol YAŞAROĞLU

Halis DOKGÖZ

Serdar SAYAR

Barış OTLU

Nuri ÖZKÜTÜK

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar

Üçüncülük Ödülü: Tablet Bilgisayar

Tevfik Salim Sağlam Özel Ödülü

Refik Saydam Özel Ödülü

Başlangıç Tarihi: 24.03.2020

Bitiş Tarihi: 24.03.2020

Yer: İstanbul

Fotoğraf Galerisi