Türk Mikrobioloji Cemiyeti Yayın Listesi


 1. Serbest Bildiri Özetleri
  Abstracts of Free Papers
  XX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 5-7 Ekim 1982 İzmir
  Editör: Emel Tümbay
 2. Yersinia Enterocolitica
  XX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 5-7 Ekim 1982 İzmir
  Editör: Emel Tümbay
 3. Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalıklar
  XX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 5-7 Ekim 1982 İzmir
  Editör: Hakkı Bilgehan
 4. Viral Hepatit Tip B
  Editör:Altınay Bilgiç
  2. baskı 1986
 5. FEMS symposium on-Dermatohytes And Dermatophythoses In Man and Animals, Abstracts
  21-23 Mayıs 1986 İzmir
  Editör: Emel Tümbay
 6. Candıda ve İnfeksiyonları
  Editör: Emel Tümbay
  1986
 7. Şarbon
  XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 24-26 Haziran 1986 Sivas
  Editör: Mehmet Doğanay
 8. Tüberküloz
  XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 24-26 Haziran 1986 Sivas
  Editör: Gülendame Saygı
 9. Serbest Bildiri Özetleri
  XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 24-26 Haziran 1986 Sivas
  Editör: Gülendame Saygı
 10. 22.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 24-26 Haziran 1986 Sivas
  Serbest Bildiriler
  Editörler: Muvaffak Akman
  Gülendame Saygı
  Muharrem Gökoğlu
 11. 1. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 20-23 Nisan 1987 İzmir
  Kongre Kitabı
  Editörler: Emel Tümbay
  Özdem Anğ
  Güney Karakartal
 12. Cryptococcusneoformans ve Kriptokokkoz
  Editör: Emel Tümbay
  1988
 13. FEMS Symposium on ? Dermatophytes and Dermatophytoses ın Man and Anımals, Proceedıngs
  21-23 Mayıs 1986 İzmir
  Editör:Emel Tümbay
  1988
 14. 24.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Haziran 1990 Kayseri
  Kongre Kitabı II Bakteri Plazmidleri
  Editör: Kurtuluş Törec
  FEMS Symposium On Candida and Candidamycosis
  Abstracts
  24-28 Nisan 1989 Alanya
  Editör: Emel Tümbay
 15. 3. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 22-26 Nisan 1991 Antalya
  Kongre Kitabı
  Editör: E. Tümbay
  A.Tünger
  Z. Hilmi
 16. Brucella and Brucollesıs ın Man and Animals
  Editörler: emel tümbay
  Süleyha Hilmi
  Özdem Anğ
  1991
 17. Antimikrobiyal Kemoterapi 7-8 Mayıs 1992 Ankara
  Klinik Uygulama Ve Yenilikler
  Editörler: Oktay Meço
  Ayşe Wilke
  İsmail Balık
  Halil Kurt
 18. 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 27-30 Nisan 1993 İzmir
  Kongre Tutanakları
  Editörler: Ramazan İnci
  Süleyha Hilmioğlu
  Emel Tümbay
 19. Viral Hipatitler: Son Gelişmeler
  Editörler: Yusuf Özbal
  Özdem Anğ
  Kaya Kılıçturgay
  1993
 20. Chlamydıa İnfeksiyonları ve Tanıda Yenilikler
  Editörler: Özdem Anğ
  Selim Badur
  Ali Ağaçfidan
  1994
 21. 21. Antimikrobik Kemoterapi Günleri II. Simpozyum 2-4 Mayıs 1995 Antalya
  Klinik Laboratuvar Uygulamaları Ve Yenilikler
  Program Ve Özet Kitabı
  Editörler: Özdem Anğ
  Candan Bozok Johansson
  Güner Söyletir
  Funda Babacan
  Beyza Ener
  Dumrul Gülen
 22. İnfeksiyon Hastalıkları Tanısında PCR
  Editörler:Salih Türkoğlu
  Selim Badur
  1995
 23. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongeresi 4-6 Eylül 1995 İstanbul
  Kongre Kitabı
  Editörler:Haluk Eraksoy
  O.Şadi Yenen
  1995
 24. 1. Ulusal Haemophılus Influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu
  Editörler: Özdem Anğ
  Müzeyyen Mamal Torun
  1995
 25. XXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 7-10 Mayıs 1996 Antalya
  Program Ve Özet Kitabı
  Editörler:Ali Ağaçfidan
  Selim Badur
  Güven Külekçi
 26. Tüberküloz
  Tanı, Direnç, Tedavi
  Editörler: Özdem Anğ
  Meltem Uzun
  1996
 27. Klinik Viroloji ve Viral İnfeksiyonların Labaratuvar Tanısı
  Editörler:Emel Bozkaya
  Gülden Yılmaz
  Selim Badur
  1996
 28. The Internatıonal Symposium and Workshop on Hospital Hygiene and Hospital Infection Control 7-11 ekim 1996 İzmir
  Invited Papers
  Editörler: Emel Tümbay
  Ramazan İnci
 29. The Internatıonal Symposium and Workshop on Hospital Hygiene and Hospital Infection Control 7-11 ekim 1996 İzmir
  Abstracts of Free Papers
 30. İnfeksiyon Kontrolü İçin Eğitim Programı (Çeviri)
  İnfeksiyon Kontrolü Uluslararası Federasyonu
  1997
   
 31. 3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri:Klinik Laboratuvar Uygulamaları Ve Yenilikler 16-22 Mayıs 1997 Kuşadası
  Konferans-Simpozyum Metinleri Ve Serbest Bildiri Özetleri
  Editörler: Emel Tümbay
  Ramazan İnci
  Süleyha Hilmioğlu
 32. Mikrobiyoloji Terimler Kılavuzu
  Yazarlar:Ekrem Kadri Unat
  Candan Bozok Johansson
  Güven Külekçi
  Mine Anğ Küçüker
  Haluk Eraksoy
  Arıkan Gürel
  1998
 33. 33. Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu Toplantısı
  11-12 Nisan 1997 İstanbul
  Editörler:Deniz Gür
  Güner Söyletir
  Çiğdem Bal
  Volkan Dündar
  Bülent Sümerkan
  İftahar Köksal
  Uğur Çiftçi
 34. FEMS Symposıum on-Recent Advances ın the Dıagnosıs of Sexually Transmitted Diseases Program and Abstracts 10-13 Haziran 1998
  Editörler: Ali Ağaçfidan
  Özdem Anğ
 35. Cinsel Temasla Bulaşan Hastaklıklar (CTBH)
  Editörler: Ali Ağaçfidan
  Özdem Anğ
  1999
 36. 1.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi 4-6 Mayıs 1999 İzmir
  Tutanaklar
  Editörler:Emel Tümbay
  Ramazan İnci
  Süleyha Hilmioğlu
  Şöhret Aydemir
 37. 4. Antimikrobik Kemoterapi Günleri 17- 19 Mayıs 1999 İstanbul
  Program Ve Özet Kitabı
  Editörler:Çiğdem Bal
  Güner Söyletir
  Deniz Gür
  Bülent Sümerkan - Volkan Dündar
 38. 2. Ulusal Haemophılus Influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu Simpozyum kitabı 25 Mayıs 2001 İstanbul
  Editörler: Özdem Anğ
  Müzeyyen Mamal Torun
 39. 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi
  Tutanaklar 19-21 Haziran2001 Ankara
  Editörler: Semra Kuştimur
  Ayşe Kalkancı
 40. 70. Yıl Bilimsel Toplantısı Konferanslar, Simpozyumlar, Poster Sunuları
  Editörler: Ali Ağaçfidan
  Özdem Anğ
  2001
 41. 5. Antimikrobik Kemoterapi Günleri 1-3 Nisan 2002 İstanbul
  Klinik Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler
  Program ve özet kitabı
  Editörler:Çiğdem Bal
  Deniz Gür
  Güner Söyletir
 42. İnfeksiyon Hastalıklarının Laboratuvar Tanısında Moleküler Yöntemler
  Editörler:Ali Ağaçfidan
  Selim Badur
  Salih Türkoğlu
  2002
 43. Candida Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Simpozyumu
  Tutanaklar 21-22 Haziran 2002 Eskişehir
  Editörler: Nuri Kiraz
  Abdurrahman Kiremitçi
  Yurdanur Akgün
 44. FEMS Symposium- The Versatility of Listeria Species
  Abstracts of Invited and Free Papers
  10-11 October 2002 Izmir, Turkey
  Düzenliyen: Emel Tümbay
 45. 4. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu 31 Ekim ? 2 Kasım 2002 Abant
  Simpozyum Kitabı
  Editörler: Meltem Uzun
  Zayre Erturan
 46. 3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi
  Kongre Kitabı
  (27-30 Mayıs 2003, Bodrum)
  Editörler: Yıldız Yeğenoğlu
  Zayre Erturan
 47. 6.Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar
  Uygulamalari ve Yenilikler 8-10 Nisan 2004 Istanbul,
  Editörler:Guner Soyletir
  Cigdem Bal
  Deniz Gur
 48. 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu:
  Dermatomikoz Etkenleri ve Dermatomikozlar 3-4 Haziran 2004, Kayseri
  Editörler: Yusuf Özbal
  A. Nedret Koç
 49. 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi
  3-6 Mayıs 2005, Konya
  Editörler:İnci Tuncer
  Duygu Fındık
  Uğur Arslan
 50. IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu
  16-20 Mayıs 2005, Mersin
  Editörler:Gönül Aslan
  Gürol Emekdaş
  Fatih Köksal
  Mehmet S. Serin
 51. IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu
  Uygulamalı Moleküler Kurs Kitabı
  Editörler:Gönül Aslan
  Gürol Emekdaş
  Fatih Köksal
  Mehmet S. Serin
 52. FEMS Symposium ? Vector-Borne Emerging and Re-Emerging Pathogens and Their Infections
  4-6 Haziran 2005, İstanbul
  Editör: Ece Şen
 53. Türkiye Klinik Mikoloji ve Mantar Hastalıkları Kaynakçası, 1896-2004
  (Yerli Yayınlar)
  Hazırlayanlar: Emel Tümbay
  Süleyha Hilmioğlu-Polat
  Ramazan İnci
  Dilek Yeşim Metin
 54. 7.Antimikrobik Kemoterapi Günleri 13-15 Nisan 2006, İstanbul
  Klinik ? Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler
  Program ve Özet Kitabı
  Editörler:Deniz Gür
  İftahar Köksal
  Ahmet Celal Başustaoğlu
  Zeynep Gülay
 55. III. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Simpozyumu
  26-29 Nisan 2006, Afyonkarahisar
  Editörler: Orhan Cem Aktepe
  Ali Ağaçfidan
 56. Aspergillus Türleri ve Oluşturdukları Hastalıklar
  3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu
  15-18 Haziran 2006, Bursa
  Editör: Beyza Ener
 57. 8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri 2-4 Nisan 2008, İstanbul
  Klinik ? Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler
  Program ve Özet Kitabı

  Editör: Deniz Gür
 58. 80. Yılında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tarihi
  Derleyen: Ahmet Celal Başustaoğlu
 59. Salmonella
  Editör: Birsel Erdem
 60. XXXVI. Türk Mikrobiyoloji KongresiKonuşma Özetleri ve Bildirileri Kitabı 12-16 Kasım 2014, Belek/Antalya