Tularemi Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Tularemi Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 31.10.2007
Yürütme Kurulu

Esra Koçoğlu (Başkan)
Nevin İnce (Sekreter)
Güven Çelebi (Üye)
Hülya Şimşek (Üye)
Bekir Çelebi (Üye)

Telefon
E-posta kocogluesra@yahoo.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Oğuz Karabay
Şaban Gürcan
Aynur Karadenizli
Tuğrul Erbaydar (Çağrılı Üye)
Derya Karataş Yeni
Hande Aydemir (Çağrılı Üye)
Zafer Habip
İsmail Davarcı
Hülya Şimşek
Mitat Şahin
Canan Eryıldız
Serdal Tarhane

Amaç ve Hedefler Tularemi son yıllarda Türkiye’de yeniden önem kazanan hastalıklardan biri olarak dikkati çekmektedir. TC. Sağlık Bakanlığı bu hastalığı 2005 yılında bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar (Grup C) arasına almıştır. Ülkemizde tulareminin mevcut durumunun tespiti, etkenin bakteriyolojik özellikleri, hastalığın epidemiyolojisi ve tedavisine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulması nedeniyle 31 Ekim 2007 tarihinde “Tularemi Çalışma Grubu” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde kurulmuştur. Çalışma grubunun başlıca amacı; konuyla ilgili araştırıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, bilimsel amaçlı ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek, hastalıkla ilgili multi-disipliner ve çok merkezli çalışmalar yapılmasını organize etmek, tularemi salgınları sırasında ulusal işbirliği ve eylem planları oluşturmaktır. Tularemi konusuna ilgi duyan; özellikle Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Parazitoloji, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, Veteriner Hekim ve Biyologların bu çalışma grubu içinde yer almasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
Faaliyet Raporları

Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010

Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2016

Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2018

Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2019

Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2020-2021

Dokümanlar  
Fotoğraflar  
« Gruplara Dön