Tularemi Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Tularemi Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 31.10.2007
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Oğuz Karabay (Başkan)
Prof.Dr. Şaban Gürcan (Sekreter)
Prof.Dr. Aynur Karadenizli (Üye)
Prof.Dr. Güven Çelebi (Üye)
Prof.Dr. Esra Koçoğlu (Üye)

Telefon 0542 243 16 70
E-posta drkarabay@gmail.com, drkarabay@yahoo.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Doç.Dr. Tuğrul Erbaydar
Dr. Derya Karataş Yeni
Doç.Dr. Hülya Şimşek
Öğr. Üy. Nevin Koç İnce
Doç.Dr. Hande Aydemir (Davetli Üye)
Doç.Dr. Bekir Çelebi
Dr.Öğr.Üy. Zafer Habip

Amaç ve Hedefler Tularemi son yıllarda Türkiye’de yeniden önem kazanan hastalıklardan biri olarak dikkati çekmektedir. TC. Sağlık Bakanlığı bu hastalığı 2005 yılında bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar (Grup C) arasına almıştır. Ülkemizde tulareminin mevcut durumunun tespiti, etkenin bakteriyolojik özellikleri, hastalığın epidemiyolojisi ve tedavisine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulması nedeniyle 31 Ekim 2007 tarihinde “Tularemi Çalışma Grubu” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde kurulmuştur. Çalışma grubunun başlıca amacı; konuyla ilgili araştırıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, bilimsel amaçlı ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek, hastalıkla ilgili multi-disipliner ve çok merkezli çalışmalar yapılmasını organize etmek, tularemi salgınları sırasında ulusal işbirliği ve eylem planları oluşturmaktır. Tularemi konusuna ilgi duyan; özellikle Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Parazitoloji, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, Veteriner Hekim ve Biyologların bu çalışma grubu içinde yer almasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
Faaliyet Raporları Tularemi Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010
Dokümanlar  
Fotoğraflar  
« Gruplara Dön