Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 24.06.2010
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Betigül Öngen (Başkan)
Prof.Dr. Orhan Cem Aktepe (Sekreter)
Prof.Dr. Duygu Perçin (Üye)
Prof.Dr. Gürhan Çiftçioğlu (Üye)
Uzm.Dr. Belkıs Levent (Üye)

Telefon

0533 517 59 91

E-posta ongenb@gmail.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Cüneyt Özakın
Uzm.Dr. Efsun Akbas
Uzm.Dr. Revasiye Güleşen
Prof.Dr. Dilara Öğünç
Yrd.Doç.Dr. Birol Şafak
Prof.Dr. Gözde Öngüt

Amaç ve Hedefler

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi ile Eylül 2010’da kurulan Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubunun amaçları şunlardır:

  • Salmonella’ların epidemiyolojisi hakkında ülkemize özgü özellikleri ortaya koymak;
  • Ülkemiz izolatlarında zaman içindeki değişiklikleri, öne çıkan serotipleri ya da yaygın direnç özelliklerini belirlemek;
  • Salmonelloz salgınları, besin zehirlenmesi olguları ve sporadik olgular arasındaki ilişkileri araştırmak;
  • Enfeksiyon kaynaklarının bulunmasına yardımcı olmak;
  • Laboratuvarlar arasında yardımlaşmayı sağlamak;
  • Eğitim programları, kurslar ve toplantılar düzenlemek;
  • Bilgilendirici - eğitici broşür, kılavuz, kitap hazırlamak.
Faaliyet Raporları

Gıda ve Su Kaynaklı Bakteriyel Patojenler Çalışma Grubu tanıtım ve çalışma raporu 2010

Dokümanlar

Salmonella Özet

Fotoğraflar  
« Gruplara Dön