Moleküler Epidemiyoloji Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Moleküler Epidemiyoloji Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 22.01.2018
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Rıza Durmaz
Uzm.Dr. Mert Ahmet Kuşkucu
Prof.Dr. Bülent Bozdoğan
Doç.Dr. Süleyman Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Meryem Güvenir

Telefon 0532 485 81 39
E-posta rdurmaz@ybu.edu.tr
Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Barış Otlu
Doç.Dr. Tuba Dal
Dr. Özlem Güven
Prof.Dr. İştar Dolapçı
Prof.Dr. Özgen Eser
Bio. Özlem Ünaldı
Dr.Öğr.Ü. Nursel Kıratlı Yılmazçoban
Doç.Dr. Melek Güldemir
Dr. Biyolog Zekiye Bakkaloğlu
Öğr.Gör. Sefer Özer Babat
Dr. Buket Baddal
Doç.Dr. Nuran Karabulut

Amaç ve Hedefler

 

Faaliyet Raporları

 

Dokümanlar

Dirençli Bakterilerin Yayılması ve Salgınların Önlenmesinde Moleküler Yöntemlerin Yeri Kursu Sunumlar

Fotoğraflar