TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu


Logo
Çalışma Grubu Adı TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu
Kuruluş Tarihi 02.04.2019
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ (Başkan)
Dr. Buket Baddal (Sekreter)
Prof.Dr. Barış Otlu (Üye)
Prof.Dr. Ahmet Özbilgin (Üye)
Prof.Dr. Murat Sayan (Üye)
Doç.Dr. Meryem Güvenir (Üye)
Bil.Uzm. Nazife Sultanoğlu (Üye)

Telefon 0548 841 57 69
E-posta tamer.sanlidag@neu.edu.tr, baddalbuket@gmail.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Aykut Özdarendeli
Doç. Dr. Hüseyin Kaya Süer (Çağrılı Üye)
Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy
Doç. Dr. Emrah Ruh
Doç. Dr. Ulaş Öz (Çağrılı Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sarıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz Dinçman
Yrd. Doç. Dr. Hüban Göçmen
Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran
Yrd. Doç. Dr. Tevhide Ziver Sarp
Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi (Çağrılı Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer
Dr. Cenk Serhan Özverel
Dr. Özel Yürüker (Çağrılı Üye)
Dr. Umut Altunç (Çağrılı Üye)
Dr. Hüseyin Değirmenci
Bil.Uzm. Emrah Güler
Bil.Uzm. Ünal Sümer
Bil.Uzm. Ulaş Hürdoğanoğlu
Nadire Kıyak (Çağrılı Üye)

Amaç ve Hedefler

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti “TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu”, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek, birlikte toplantılar ve eğitimler düzenleyerek meslektaşlarımızın yakınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. K.K.T.C.'deki sağlık alanında çalışan, araştırma yapan ve/ya kongre/seminer/sempozyum/eğitimlere katılmak isteyen, K.K.T.C.'de yapılacak olan bilimsel aktivitelere destek vermek isteyen kişileri bir araya getirmek, böylelikle işbirlikçi ortak bir platform oluşturarak bilime katkı koymak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Buna ek olarak, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı ile yürütülecek çalışmalar ile mikrobiyoloji camiasının yapacağı öneri ve uyarıları topluma iletmek, toplumu doğru bilgilendirmek, ve ülkede halk sağlığının korunmasını sağlamak için uğraş vermeyi planlamaktayız.

Faaliyet Raporları

 

Dokümanlar

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Tanışma Toplantısı (25 Şubat 2020)

K.K.T.C.’de Mikrobiyoloji Alanında Yapılan Yayınlar ve Devam Eden Projeler

Turkish Society of Microbiology-TRNC Microbiology Platform

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Çalıştayı

Fotoğraflar

 

 

Fotoğraf Galerisi