Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil)Logo
Komisyon Adı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil)

Kuruluş Tarihi 30.03.2020
Kurucu Üyeler

Baskan: Dr. Elif Tuğçe Ünalan Altıntop, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Genel Sekreter: Dr. Selay Demirci Dos Santos Duarte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Genel Sekreter Yardımcısı: Msc. Nergis Emanet, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi

Sayman: Dr. Mustafa Kocaağa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Görevlisi

Asistan Temsilcisi: Dr. Adem Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Doktora Temsilcisi: Msc. Fatmanur Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Master Temsilcisi: Müh. Hilal Samut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi

İletişim tmcgencbil@tmc-online.org
Üyelik Şartları

TMC üyesi olmak

Mikrobiyoloji biliminin herhangi bir alt dalında uzmanlık, doktora, yüksek lisans yapmış/yapmakta olmak

35 yaşın altında olmak

 

Üyelik Başvuru Link

https://docs.google.com/…/1imLe__EQ6xkV01SKsIdnSn…/viewform…

Amaçlar ve Hedefler

Ülkemizde mikrobiyoloji biliminin bütün alt dallarında çalışan, 35 yaşın altındaki uzmanlık, doktora, yüksek lisans yapmış/yapmakta olan bilim insanlarını aynı çatı altında toplamak amacıyla Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil) kurulması kararlaştırılmış olup bu komisyon aracılığı ile çeşitli çalışma alanlarının iletişimlerinin artırılması, karşılaşılan sorunları tartışarak çözüme ulaştırmak, kurs ve çalıştaylar düzenlemesi, bilimsel araştırma becerilerinin artırması ve fikirlerin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası camiadaki burs olanakları konusunda üyelerin bilgilendirmesi ve temsiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Dökümanlar

TMC GencBil Çalışma Usul ve Esasları