Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil)Logo
Komisyon Adı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil)

Kuruluş Tarihi 30.03.2020
Yürütme Kurulu

Başkan: Elif Seren Tanrıverdi
Genel Sekreter: Okan Aydoğan
Genel Sekreter Yardımcısı: Yağmur Ekenoğlu Merdan
Sayman: Harika Öykü Dinç
Üye: Nergis Emanet Yıldırım
Üye: Cihan Yeşiloğlu
Üye: Hacer Aytekin Börü

İletişim tmcgencbil@tmc-online.org
Üyelik Şartları

TMC üyesi olmak

Mikrobiyoloji biliminin herhangi bir alt dalında uzmanlık, doktora, yüksek lisans yapmış/yapmakta olmak

35 yaşın altında olmak

 

Üyelik Başvuru Link

https://docs.google.com/…/1imLe__EQ6xkV01SKsIdnSn…/viewform…

Amaçlar ve Hedefler

Ülkemizde mikrobiyoloji biliminin bütün alt dallarında çalışan, 35 yaşın altındaki uzmanlık, doktora, yüksek lisans yapmış/yapmakta olan bilim insanlarını aynı çatı altında toplamak amacıyla Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil) kurulması kararlaştırılmış olup bu komisyon aracılığı ile çeşitli çalışma alanlarının iletişimlerinin artırılması, karşılaşılan sorunları tartışarak çözüme ulaştırmak, kurs ve çalıştaylar düzenlemesi, bilimsel araştırma becerilerinin artırması ve fikirlerin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası camiadaki burs olanakları konusunda üyelerin bilgilendirmesi ve temsiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 2022

Dökümanlar

TMC GencBil Çalışma Usul ve Esasları