Sepsis Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Sepsis Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 05.04.2022
Yürütme Kurulu Banu Bayraktar (Başkan)
İpek Mumcuoğlu (Sekreter)
Sebahat Aksaray (Üye)
Aycan Gündoğdu (Üye)
Zeynep Arzu İlki (Üye)
Telefon
E-posta bbayraktar43@gmail.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Fadile Yıldız Zeyrek
Alper Togay
Yeşim Beşli
Fatma Köksal Çakırlar
Özgen Eser

Amaç ve Hedefler

Kan dolaşımı enfeksiyonlarında bakteriyemi/fungemi etkeni mikroorganizmaların epidemiyolojisi, virülans, direnç paternleri ve moleküler karakterlerinin enfeksiyonun şiddeti ve sonucuna etkisi ile ilgili çok merkezli çalışmalar üretmek. Kan dolaşımı enfeksiyonlarının hızlı tanısı ve antibiyotik yönetim uygulamaları ile birleştirilerek antibiyotik tedavisi ve klinik sonuca ettkileriyle ilgili çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak.Yeni nesil dizileme sistemleri ile kültür negatif olgularda etken mikroorganizmalrın ve antimikrobiyal direnç genleri ve virülans genleri gibi genoma dayalı tanı üzerine ARGE faaliyetleri yürütmek. Omic teknolojileri ile yeni biomarkerlar ve patogenez üzerine araştırmalar yapmak. Kan dolaşımı enfeksiyonlarının klinik ve mikrobiyolojik surveyansı sistemleri ile CEARS verilerini tamamlayıcı veriler oluşturmak. Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanısı ile ilgili standartlar oluşturmak ve eğitimler sağlamak.

Faaliyet Raporları

Dokümanlar

 

Fotoğraflar

 

« Gruplara Dön