Tüberkülozda Güncel Durum: Tanı Yöntemleri ve Yapay Zeka Uygulamalı Kursu (16-17 Haziran 2022) - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti