Değerli üyelerimiz,

2013 yılı etkinlikleri çerçevesinde, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan 'Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram” konusunda Klimud-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu ve TMC-Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubunun işbirliği ile bir seri kurs düzenlenmesine karar verilmiştir.Kursun amacı, enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır.Kursta önce teorik bilgiler verilecek ve ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya  senaryoları üzerinden ve konu gruplar halinde tartışılacaktır.Uygulama programı için 6 grup oluşturularak, her grubun kendilerine verilen antibiyogram profil örneklerini yorumlayıp kısıtlı sonuç raporu sunmaları istenecektir. Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler bu sunumları birlikte tartışarak değerlendirecektir.

Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Kursun Yapılacağı Yer : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Konferans Salonu ve Laboratuvarı

Davet yazısı için lütfen tıklayınız.

Kurs başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Program için lütfen tıklayınız.