Değerli üyelerimiz,

2013 yılı etkinlikleri çerçevesinde, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli Sorumluluklarından biri olan "Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram" konusunda Klimud-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi(ADSİ) Çalışma Grubu ve TMC Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu(ADTS) Çalışma Grubunun işbirliği ile "Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu"nun ikincisi 20-21 Nisan 2013 tarihlerinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

Kursun amacı, enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır.

Kursta önce teorik bilgiler verilecek ve ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryoları üzerinden ve konu gruplar halinde tartışılacaktır.Uygulama programı için 6 grup oluşturularak, her grubun kendilerine verilen antibiyogram profil örneklerini yorumlayıp kısıtlı sonuç raporu sunmaları istenecektir.

Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler bu sunumları birlikte tartışarak değerlendirecektir.

Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu


Kursun Yapılacağı Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Dekanlık Binası Kat : 3 3004 No lu Oda Balçova / İZMİR

Kursun Yapılacağı Tarih : 20-21 Nisan 2013
 

Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kurs başvuru formlarını eksiksiz dolduran üyelerimizin başvuru formlarını klimud@gmail.com adresine göndermeleri önemler rica olunur.