2013 yılı etkinlikleri çerçevesinde, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram” konusunda Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu ve Klimud - Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubunun işbirliği ile “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu”nun üçüncüsü 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.

Kurs duyurusu için lütfen tıklayınız.