Derneğimizin Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu, 18.12.2010 tarihinde saat 11.30 'da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kınıklı, Denizli adresinde; eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 25.12.2010 tarihinde aynı saat ve aynı yerde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılacaktır.
 
GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulun yapılma gerekçesinin okunması
3. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tüzüğünün; Madde 6, madde 7 ve Madde 9 içeriğinin tamamen veya kısmen değiştirilmesinin maddeler halinde görüşülmesi
4. Etik Komite ve Çalışma Gruplarının işleyiş yönergesine ilişkin maddelerin eklenmesinin görüşülmesi
5. Dilekler ve temenniler