Değerli Üyelerimiz,

 
Türk Tabipler Birliği'nin "Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi" Anketine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Link: https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/457163