Uzmanlık alanlarının sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla toplantıya çağrılan ilgili derneklerden Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) yönetim kurulları, 19.12.2010 tarihinde İstanbul’da bir araya gelerek bir platform oluşturmuştur.
Platform; bu toplantıların düzenli olarak sürdürülmesine, bu sürecin üyelerimizle iletişim içerisinde yürütülmesine oy birliği ile karar vermiştir.
 
KLİMUD, EKMUD, TMC Yönetim Kurulları