Değerli Üyelerimiz,


Bilindiği gibi antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü dahil bir çok ulusal ve uluslar arası sağlık otoriteleri antibiyotik direnci konusunu öncelikleri arasına almıştır.


Ülkemizde antimikrobiyal duyarlılık testlerinde Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olan "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" Standartları kullanılmaktadır. Bununla birlikte,  CLSI Standartlarının yüksek bir ücret karşılığında olması nedeniyle bir çok laboratuvar her yıl yenilenen bu standartların en güncel şeklini kullanamamaktadır. Avrupa Birliği kuralları gereği Avrupa'da artık tercih edilen standart ise European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing  (EUCAST) standartlarıdır.  EUCAST European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), European Centre for Disease Prevention and Control  (ECDC) ve Avrupadaki Ulusal Sınır Değer Komiteleri tarafından desteklenen bir organizasyon olup, ilk olarak 1997 yılında oluşturulmuş, 2002 ve 2011 yıllarında revizyondan geçirilmiştir. EUCAST'ın Ulusal Temsilcisi Türkiye'de Türk Mikrobiyoloj Cemiyeti'nin Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubudur.

EUCAST Standartlarına erişimin elektronik ortamda sertbest ve ücretsiz olması ve  Avrupa'da tercih edilen standart olması nedeniyle  ülkemizde de antimikrobiyal duyarlılık testlerinde EUCAST Standartlarına geçilmesi kararı alınmış olup, bu yıl itibariyle geçiş süreci başlamıştır. Geçiş için gerekli olan hazırlıkların yıl sonuna kadar tamamlanıp, Ocak 2015 itibariyle tüm laboratuvarlarda EUCAST Standartlarının kullanıma geçmesi planlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası antibiyotik direnci sürveyansında dil birliğinin sağlanması ve uluslararası platformlarda direnç verilerimizin kıyaslanabilmesine olanak sağlanması gereklidir. Bu kapsamda, antimikrobiyal duyarlılık test sonuçlarının çalışılması ve değerlendirilmesinde tüm Avrupa’da ve Orta ve Doğu Asya’da kullanılan EUCAST standartlarına geçilmesi önemlidir. ADTS Çalışma grubu olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı işbirliği ile EUCAST kapsamında kullanılan tüm dokümanlar Türkçeye çevrilmiş ve Cemiyetimizin web sayfasına  (http://www.tmc-online.org)  konmuştur.

Bu kapsamda ülkemizde hastalara ait kültür sonuçlarının raporlanmasında görev alan tüm mikrobiyoloji laboratuvarlarının konu hakkında bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.  EUCAST geçiş sürecinde laboratuvarların bazı alt yapı çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bu konuda; laboratuvarda kullanılan otomasyon sistemlerinin EUCAST özelliklerine göre güncellenmesi, kullanılan malzemelerin alımının sağlanması, laboratuvarda kullanılan talimatların güncellenmesi, otomatize sistem kullanılan laboratuvarların ilgili firmalar ile görüşüp konu hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir.
EUCAST geçiş sürecinde Çalışma Grubu tarafından eğitimler düzenlenecek ve Dernek üyelerine bilgilendirme web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca karşılaşılacak sorunlar için ADTS Çalışma Grubuna danışılabilir (https://groups.yahoo.com/ADTS_Forum)

Saygılarımla,

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ADTS Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Deniz Gür