Değerli Üyeler,

EUCAST'ın sınır değerler ile ilgili en son tablosu aşağıdaki linkten PDF (basıma uygun) veya excel dosyası (bilgisayarda okumaya uygun) olarak görülebilir.

Bu tabloda seftobiprol ve televansin de artık yer almaktadır.

Güncellenen bilgiler şunlardır:

-Topikal ilaçlar ile ilgil EUCAST önerileri içerik listesine eklenmiştir.

-"Stafilokoklar " satırındaki sefalosporinlere ilişkin yorum değiştirilmiştir.

- Haemophilus influenzae'da amoksisilin/klavulanik asit zon çaplarındaki değişiklik geçici olarak kaldırılmıştır; ileri değerlendirmelere gereksinme vardır.

- Notların sunum şekli değiştirilmiştir.

- Tablolarda değişikliklerin renklendirilmesi bir miktar değiştirilmiştir; sınırdeğerlerdeki değişiklikler sarı, yorum/notlardaki değişiklikler alt çizgi, yeni veya değiştirilen yazı kısmı da üzeri çarpılanarak belirtilmiştir.

Tablolar:

http://www.eucast.org/eucast_news/news_singleview/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=133

Prof.Dr. Deniz Gür
ADTS Çalışma Grubu Başkanı