Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin Değerli Üyeleri,
34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ne gösterdiğiniz ilgi ve destek için sizlere bir kez daha teşekkür ederken, yönetimi devraldığımız 2010 yılı başından bu yana, geçen bir yıllık süreçte Dernekle ilgili çalışmalarımızı, Derneğin içinde bulunduğu durumu sizlerle paylaşmak; desteğinize, değerli öneri ve katkılarınıza her zaman ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz.
 
34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’yle ilgili olarak:
Yönetime geldiğimizde Kongreye yaklaşık 10 aylık bir süre kalmış ve ilk duyuru yapılmıştı. Yönetim Kurulu olarak Kongrenin Kıbrıs’ta yapılacak olmasının maliyeti olumsuz etkileyeceği, Türkiye’ye alınmasının uygun olacağı ve böylelikle katılım ücretlerinin de düşürülebileceği görüşündeydik. Ancak önceden yapılan bazı bağlantıların (Otel bağlantısı, v.b.) Derneği hukuki yönden bağladığı ve dolayısıyla ağır bir mali yükümlülük altına sokma riskinin bulunduğu ortaya çıkınca Kongreyi Türkiye’ye alma düşüncesinden vazgeçmek durumunda kaldık. Kongre Organizasyon Firmasıyla görüşmelerimizi yoğunlaştırarak, Kongre katılım ücretlerini düşürmenin, dolayısıyla katılımı artırmanın ve Derneğin Kongre’den herhangi bir zarara uğramadan çıkmasının yolları üzerinde çalıştık. Daha önceden yapılmış olan sözleşmeyle bu beklentilerimizi karşılamanın mümkün olmadığı anlaşılınca, bu sözleşmeyi feshettik ve Kongre Organizasyon Firması ile Kongre katılım ücretlerinin düşürüldüğü, Derneğin Kongre sonunda elde edeceği girdinin azami ölçüde garanti altına alındığı yeni bir sözleşme yaptık. Organizasyon çalışmalarıyla eş zamanlı olarak bilimsel programla ilgili KLİMUD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ve onların değerli destekleriyle yoğun çalışmalarımız oldu. Sonuçta bu çalışmalarımızı yansıttığımız II. Duyuruyu yayımladık ve 7-11 Kasım 2010 tarihleri arasında sizlerin büyük desteğiyle 700’ü aşan sayıda katılım olan Kongremizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.  
Derneğimizin gelecekte yapacağı kongre ve benzeri toplantıların organizasyonlarında da, üyelerimizin yoğun katılımını ve doyurucu bir bilimsel programı öncelikli tutacağımızı belirtmek isteriz.
 
Diğer Bilimsel Etkinliklerle İlgili Olarak:
 
Antimikrobik Kemoterapi Günleri (Gülhane Mikrobiyoloji Günleri - Antimikrobiyal Duyarlılık):  Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu başkanlığında 20-22 Nisan 2010 tarihlerinde ADTS çalışma grubu tarafından Askeri Müze’de yapılmış, 325 katılım ve yabancı konuşmacılar ile güncel gelişmelerin tartışıldığı başarılı bir bilimsel platform yaratılmıştır. Bir sonraki Antimikrobik Kemoterapi Günleri toplantısının da 2012 yılında nisan ayı içinde Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu başkanlığında yine Askeri Müze’de düzenlemesi planlanmaktadır.

TMC ve KLİMUD Ortak Bilimsel Toplantıları / Aylık Bilimsel toplantılar: TMC veKLİMUD’un Yönetim Kurulları, Türkiye çapında özellikle genç meslektaşlarımızın gereksinimlerine  yönelik doyurucu ve geniş katılımlı ortak bilimsel toplantılar düzenleme kararı almışlardır. Bu bağlamda farklı şehirlerde ayda en az iki toplantı olmak üzere yoğun bir takvim yürürlükte olup bu toplantıların içeriğine ilişkin bilgilere TMC web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
Diğer Toplantılar: TMC-ADTS grubu, 10-12 Mart 2011 tarihlerinde İzmir'de "Clinical Implications of Antimicrobial Susceptibility Testing" konulu bir "ESCMID Postgraduate Technical Workshop" düzenleyecektir. Bu toplantı ile ilgili bilgilere TMC web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
Dernek web Sayfası ile ilgili olarak:
 
Ocak 2011 itibariyle web sayfamızdan aidatlarınız on-line ödeyebilir, bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz…
Yönetime geldiğimizde TMC web sayfasını yenileme ve daha dinamik bir hale getirme kararını aldık ve bunu gerçekleştirdik. Yeni sayfamızın daha da geliştirilmesi ve sizlerin gereksinimlerini daha etkin bir biçimde karşılayabilmesi için önerilerinize açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Web sayfasının gelişimi için sayfayı ziyaretiniz önem taşımaktadır. Bu konudaki duyarlılığınızı güveniyoruz.
 
Derneğin İçinde Bulunduğu Hukuki Süreç ve Mali Durumla ilgili olarak:
Yönetimi devraldığımızda Genel Kurul sırasında da belirtilen davalar nedeniyle Derneğimiz sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yönetim Kurulu olarak hukuk danışmanlığı altında ilgili davaların tarafları ile görüşmeler yaparak bu davalar dolayısıyla Derneğimizin bir zarara uğramaması için yoğun çaba harcadık. Davalardan birinde sulh yoluna gidilmesi sağlandı ve böylece aleyhimize sonuçlanması kuvvetle muhtemel görülen bu dava nedeniyle Derneğin önemli bir mali kayba uğraması engellendi. Ancak maalesef diğer dava için aynı sonuç alınamadı ve bu dava Dernek aleyhine sonuçlandı. Mahkeme kararı gereğince (Temyize başvuruldu) davacıya yüklüce bir ödeme yapılmak zorunda kalındı. Temyiz sonucunu ve bu davayla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
2010 yılındaki sabit giderlerimiz kira, avukatlık ücretleri, muhasebeci ücreti, sekreter ücreti, telefon, elektrik, doğal gaz, su, v.b. harcamaları kapsamaktadır. Giderlerimizi kısmak üzere Kongre sonrasında Derneği daha az kira ödeyeceğimiz yeni bir daireye taşıdık ve bu durumu web sayfamızdan sizlere duyurduk. Sabit masraflara ek olarak 2010 yılında yaptığımız harcamalarda diğer kalemler; uluslararası organizasyonlara üyelik (ESCMID, FEMS, IUMS) aidatlarını, IUMS 2008 Kongresi’nden TMC’nin kalan borcu olan önemli bir meblağı, dergi, duyuru, basım, ve dağıtım ücretlerini kapsamaktadır. Yönetime geldiğimiz tarihten itibaren giderler için yaklaşık 300.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
Yukarıda size özetlemeye çalıştığımız tablodan da anlaşılacağı gibi Derneğimizin mali açıdan sıkıntılı bir süreç yaşamasında, bizim yönetimi devraldığımız 2010 yılından önceki dönemde Dernek aleyhine açılan dava ve bir kongre dolayısıyla TMC’ye ait olan borç önemli rol oynamaktadır.
2010 yılında gerçekleştirilen 34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi ve diğer bilimsel toplantıların girdileri bu zorlu mali süreci aşarken Derneğimizi biraz olsun rahatlatmış olmakla birlikte 1500’ün üzerinde kayıtlı üyesi olan Derneğimizde bu yıl ancak 500 üyemiz üyelik aidatlarını ödemişlerdir. Takdir edeceğiniz gibi, üye aidatları bir Derneği ayakta tutan en önemli unsurdur. Üyelerimizden bu konudaki duyarlılıklarını artırmalarını rica ederiz. Bu bağlamda üyelik aidatlarının ödenmesini kolaylaştırmak ve üyelerin kişisel bilgilerini güncellemelerine olanak vermek amacıyla Ocak 2011’den itibaren üyelik aidatları ve eskiye ait aidat borçlarının web sayfamızdan on-line olarak ödenebilmesi için hazırlıklarımızı tamamlama aşamasındayız. Yeni üyelik aidatları web sayfamızdan en kısa zamanda sizlere duyurulacaktır.
Derneğimizin içinde bulunduğu zorlu mali süreçten geçip refaha çıkışında siz değerli üyelerimizin üyelik aidatlarını düzenli ödemelerinin ve bilimsel toplantılarımıza katılım desteklerinin devamlılığının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.
Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni yıl umuduyla, 2011’in dünyamıza ve ülkemize barış, huzur dolu günler getirmesini dileriz
 
Saygılarımızla,
TMC Yönetim Kurulu