Değerli üyelerimiz,

2015 yılı KLİMUD Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu: EUCAST’a Geçiş 3” başlıklı kurs 1-2 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılacaktır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram konusunda yapılacak olan kurs, KLİMUD-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antimikrobik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu işbirliği ile gerçekleşecektir.

Kursun amacı, enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır. Kurs kapsamında antimikrobik duyarlılık testlerinin uygulanmasında ve değerlendirilmesinde EUCAST yönteminin kullanılması teorik bilgilerle aktarılacak, ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryoları üzerinden uygulamalı olarak tartışılacaktır.

Kursa katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan başvuru formlarını eksiksiz doldurarak klimud@gmail.com adresine göndermeleri önemle rica olunur. Kursiyerler kurs kayıt ücretlerini kursa kabul edildiklerine dair kendilerine bildirim yapıldıktan sonra ödeyeceklerdir.

Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

KLİMUD-ADSİ ve TMC-ADTS Çalışma Grupları

 

KURS BİLGİLERİ
Kursiyerler: Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında aktif çalışan uzmanlara ve son yıl uzmanlık öğrencilerine kontenjan dahilinde öncelik tanınacaktır.
Kurs Kontenjanı: 30 kişidir. Kursa kabul için başvuru sırası gözetilecektir.
Kurs Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA
Kurs Ücreti: 300 TL (KDV DAHİL)

Başvuru Formu için tıklayınız.

Duyuru ve Program