Değerli üyelerimiz,

2016 yılı KLİMUD Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu: EUCAST’a Geçiş-7” başlıklı kurs 19-20 Şubat 2016 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılacaktır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram” konusunda yapılacak olan kurs, KLİMUD-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antimikrobik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu işbirliği ile gerçekleşecektir.

Kursun amacı, enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır. Kurs kapsamında antimikrobik duyarlılık testlerinin uygulanmasında ve değerlendirilmesinde EUCAST yönteminin kullanılması teorik bilgilerle aktarılacak, ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryoları üzerinden uygulamalı olarak tartışılacaktır.

Kursa katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan başvuru formunu eksiksiz doldurarak klimud@gmail.com adresine göndermeleri önemle rica olunur. Kursiyerler kurs kayıt ücretlerini kursa kabul edildiklerine dair kendilerine bildirim yapıldıktan sonra ödeyeceklerdir.

Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

KLİMUD-ADSİ ve TMC-ADTS Çalışma Grupları

Kurs programına ulaşmak için tıklayınız.

Kurs duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Kurs başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

KURS BİLGİLERİ

Kurs Kontenjanı:
25 kişidir. Kursa kabul için başvuru sırası gözetilecektir.
Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR
Kurs Ücreti: 300 TL (KDV DAHİL)