Ulusal viroloji kongrelerinin dördüncüsü 2011 yılında, İstanbul'da yılın en güzel aylarından biri olan Haziran'ın 23-26'sı arasında düzenlenecektir. Bu kongrenin bilimsel programının oluşlturulmasında güncel virolojinin ana konularının geniş tabanlı bir katılımla kapsamlı bir şekilde ele alınması ve süre baskısı olmaksızın tartışlmaya açılması hedeflenmişltir.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

www.virolojikongresi2011.com