EUCAST’ IN kolistin Gradiyent testlerine (G-test) İlişkin 7.7.2016 uyarısı:

EUCAST Development laboratuvarı ile EUCAST Network Laboratuvarları kolistin G-testlerini değerlendirmiş; MİK değerlerinin sıklıkla çok düşük olduğunu ve yalancı duyarlılığa yol açabildiğini belirlemişlerdir. Sorun giderilene kadar, kolistin G-testlerinin kullanılmaması önerilir.

TMC-ADTS