Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği ’nin Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2016, saat 19.00’da Titanic Deluxe Otel Kongre Merkezi, Belek, Antalya adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır; bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2016, saat 19.00’da aynı adreste yapılacaktır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi:

1.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2.Kongre Divanının seçimi

3.Faaliyet Raporunun okunması

4.Denetim Raporunun okunması

5.Tasarı Bütçenin sunulması

6.Yönetim Kurulu’nun ibrası

7.Dernek Yönetim Kurulu’na taşınmaz satın alma yetkisi verilmesi

8.Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

9.Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

10. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

11.Dilek ve öneriler