1. Şu anda kolistin için duyarlılık testlerinde doğru sonuç veren tek test dilüsyon testidir.

2. Disk difüzyon testi kolistin için uygun değildir; dirençli ve duyarlıları ayırdetmemektedir.

2. Mevcut gradiyent testleri kolistin MİK değerlerinde düşük sonuç vermektedir ve kalite kontrol suşları uygun aralıkta olsa bile kullanılmamalıdır.

3. Yarı otomatize testlere ilişkin araştırmalarda ise sık olarak ÇOK BÜYÜK HATA saptanmıştır.

Yarı-otomatize cihaz kullanıcıları çok sıkı kalite kontrol (KK) uygulamalı (bkz aşağıda), ve üreticilerinden cihazların kolistin duyarlılığına ilişkin doğru sonuç verdiğini onaylatmalıdır.

Kolistin için Kalite Kontrol hem duyarlı bir KK suşu ile (E. coli ATCC 25922 veya P. aeruginosa ATCC 27853), hem de dirençliE.coli NCTC 13846 (mcr-1 pozitif) uygulanmalıdır. E. coli NCTC 13846 için kolistin MİC hedef değeri 4 mg/L ‘dır ve sadece bazen 2 veya 8 mg/L olabilir.

Ayrıntılar için bkz : http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/warnings/#c13111