EUCAST, duyarlılık test kategorileri S, I ve R ‘yi yeniden tanımladı. Bu kategoriler artık enfeksiyon yerindeki mikroorganizmanın karşılaştığı doz ile ilişkili. Ayrıntılara TMC web sayfasındaki EUCAST dokümanlarından ulaşabilirsiniz.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ADTS Çalışma Grubu