Değerli Üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalışmak üzere geçici görevlendirme ilanı ile ilgili link aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi personelden görevlendirme yapılacak olup; Tıbbi Genetik Uzmanı, Nükleer Tıp Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Tıbbi Biyokimya Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Odyolog/Odyometri Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri, Sağlık Memuru, İstatistikçi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ünvanlarında personel görevlendirilecektir. Başvuru son tarihi 5 Ağustos 2018'dir.

http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/TR,43231/gecici-gorevli-personel-alinmasina-dair-ilan.html

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Yönetim Kurulu