Sağlık Bakanlığı ve THSK’nın başkanlığında hazırlanan “Şarbonun Mikrobiyolojik Tanısı” başlıklı Ulusal Mikrobiyoloji Standartları (UMS) dokümanına ulaşmak için tıklayınız.